Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Positiv til fusjonen Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge

– At det skjer endringer i sparebanksektoren er et resultat av stadig mer omfattende regulatoriske krav for finansnæringen, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Vigdis Mathisen, leder Finansforbundet.

Torsdag morgen ble det kjent at Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge skal slå seg sammen. Den nye sparebanken skal hete Sparebank 1 Sør-Norge, og vil bli Norges største sparebank og tredje største bank.

Finansforbundet er positive til alle initiativ som bidrar til en fortsatt sterk sparebanksektor i Norge. Det bidrar blant annet til å opprettholde kompetansearbeidsplasser i distriktene, og er viktig for utviklingen av lokalt næringsliv.

– Generelt er vi opptatt av at de ansattes representanter er involvert i slike prosesser, blant annet for å sikre at de ansatte ivaretas, sier forbundslederen.