Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Rapport: Kunnskap er nøkkelen til styrket organisasjonsgrad

– Unge har for lav kunnskap om fagforeninger. Derfor er jeg glad for at dette utvalget så tydelig peker på at det må satses i skolen, sier nestleder i Finansforbundet Arne Fredrik Håstein.

Bærekraftig finans

Om rapporten:

En arbeidsgruppe sammensatt av deltakere fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet og Arbeids- og sosialdepartementet, har skrevet en rapport med innspill til tiltak for å styrke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Rapporten legger særlig vekt på å styrke kunnskapen om det organiserte arbeidslivet i skolen, overfor utenlandske arbeidstakere og bransjer med lav organisasjonsgrad.

Brenner for unge medlemmer

Håstein har deltatt i YS’ arbeidsgruppe for medlemsvekst, og er ekstra opptatt av de yngste ansatte. – De har krav og forventninger til arbeidslivet som både arbeidsgivere og vi som fagforeninger må ta på alvor. Vi trenger de, og de trenger oss. Utfordringen er at altfor få ser hvor sentral rolle fagforeningene spiller når de trer inn i arbeidslivet, sier han.

Nestlederen i forbundet har lang erfaring som tillitsvalgt, og frem til 2019 var han konsernhovedtillitsvalgt i Storebrand. – Jeg har alltid likt å prate med folk, oppsøke og verve nyansatte personlig, så jeg vet av erfaring at det er en stor mangel på kunnskap om hvem vi er og hva vi gjør. Vi vet at mange av våre tillitsvalgte opplever det samme når de skal verve unge medlemmer i dag, sier Håstein.

Vil ha «den norske modellen» på pensum

Nestlederen mener at en sterkere satsing på kunnskap om det organiserte arbeidslivet i skolen er det viktigste tiltaket i rapporten.

– Det er i samfunnets, bedriftenes og den enkelte ansattes interesse at vi har et godt organisert arbeidsliv. Veien til et enda bedre arbeidsliv og mer verdiskapning må starte med kunnskap, og helst så tidlig som mulig, sier Håstein.

Økonomiske insentiver

Rapporten peker også på andre mulige tiltak. Økt skattefradrag for medlemskap i fagforeninger, samt en tariffavgift som kan bidra til å redusere mulighetene for å være “gratispassasjer”, er to eksempler som nevnes.

Arbeidet vil bli fulgt opp i videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

Utvalg vil styrke arbeidstakernes rettigheter

Økt innflytelse på arbeidsplassen, bedre rettigheter for ansatte og redusert mulighet for å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret. Det er bare noen av en rekke forslag arbeidstakersiden står sammen om i det regjeringsoppnevnte Fougner-utvalget.

Les mer i Finansfokus