Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

– Skuffet over manglende innretting av finansskatt

Finansforbundet er skuffet over at regjeringen nok en gang ikke følger opp Stortingets vedtak om å endre innretningen av finansskatten.

Den budsjetterte finansskatten øker statens inntekter med en milliard kroner fra finansnæringen. Finansforbundet mener det er på høy tid at både innrettingen og nivået på finansskatten endres.

– En ekstra skatt på ansatte i næringen treffer skjevt. Det bidrar til ytterligere nedbemanninger i bransjen og svekker næringens muligheter til å satse på kompetansearbeidsplasser. Det påvirker også det lokale næringslivets kapitaltilgang i en tid der omstilling står høyt på regjeringens agenda, sier leder av Finansforbundet, Vigdis Mathisen.

Hun er mer positiv til at Finansdepartementet vil arbeide videre med å utrede en erstatning av finansskatt med merverdiavgift innen skadeforsikring.

– Merverdiavgift vil gi en mer nøytral beskatning av skadeforsikring enn dagens finansskatt. I tillegg vil det kunne styrke konkurranseevnen for norske skadeforsikringsforetak. Merverdiavgiften likebehandler norske og utenlandske foretak på det norske markedet, mens finansskatten kun ilegges foretak med finansiell tjenesteproduksjon i Norge, sier Mathisen.