Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Statsbudsjettet for 2023: Somler med finansskatten, distriktene taper

Finansforbundet er skuffet over at regjeringen ikke følger opp Hurdalsplattformens løfter om endringer i innretningen av finansskatten. – Det er dyrt for finansinstitusjonene, de ansatte og dårlig distriktspolitikk, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. Hun savner også signaler om å legge bedre til rette for at ansatte kan eie aksjer i egen bedrift.

Finansskatt: Banker i distriktene får mest juling

– Regjeringen skuffer ved ikke å følge opp Stortingets vedtak og løftene i Hurdalsplattformen om å endre innretningen av finansskatten. Det er særlig uheldig for små og mellomstore finansinstitusjoner i distriktene, sier Mathisen.

Finansnæringen spiller en sentral rolle som kapitaltilbyder og støttespiller for lokalt næringsliv. Nå som det i tillegg innføres 5% høyere arbeidsgiveravgift på ansatte med over 750 000 kroner i lønn vil dette komme på toppen av finansskatten. Det går fra vondt til verre og det blir enda vanskeligere å opprettholde kompetansearbeidsplasser i hele landet.

Gjennom Hurdalsplattformen viste regjeringen en tydelig anerkjennelse av lokalbankenes betydning for kapital og næringsutvikling i Distrikts-Norge. Nå har regjeringen tydeligvis glemt løftet herfra om en provenynøytral omlegging av finansskatten og en fjerning av den forhøyede arbeidsgiveravgiften.

– Tiden er nå overmoden for at innretning av og nivået på finansskatten endres. Vi skal fortsette vårt arbeid med å påvirke innretningen av finansskatten, lover Mathisen.

Medeierskap: Ansattaksjonærer flytter ikke til Sveits

Vi har forståelse for at rabatt på aksjer i egen bedrift ikke har høyeste prioritet i et statsbudsjett som har krig og energikrise i Europa og høy prisvekst her hjemme som bakteppe. Samtidig er vi skuffet over at regjeringen ikke stimulerer til at ansatte i større grad kan bli medeiere i egen bedrift, gjennom skatteinsentiver.

– Flere ansattaksjonærer bidrar til jevnere fordeling av eierskap i norsk næringsliv. Det vet vi reduserer ulikheten og styrker bedriftsdemokratiet. Denne gruppen aksjonærer flagger ikke ut, sier Mathisen.

I fjor avviklet regjeringen den daværende skatteordningen for ansattaksjer, men lovet at en ny ordning skal komme på plass. Den lar vente på seg.

Forskning viser at ansatteide bedrifter har høyere produktivitet. Det blir mer til fordeling, ikke bare til ansatte og eiere, men også til staten gjennom økt skatteinngang.

– Skatteinsentiver for ansattes medeierskap betaler for seg selv. Vi vil jobbe videre for at regjeringen legger bedre til rette for medeierskap, sier Mathisen.