Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Vi åpner for lokale arrangementer

Nå kan det igjen gjennomføres fysiske møter/arrangementer i Finansforbundets regi i regioner og bedrifter.

I august gikk vi ut med en melding om at alle fysiske arrangementer i Finansforbundets regi skulle avlyses frem til nyttår. Årsaken var koronasituasjonen og smittetallene som økte i Norge etter ferien.

Vi har lært oss å leve med ulike nasjonale og kommunale bestemmelser etter det. De forandrer seg etter hvor og når smitten blusser opp. Regjeringen, FHI og lokale myndigheter gir oss løpende informasjon om hvordan vi bør forholde oss.

Per i dag åpner nasjonale myndigheter for at det kan gjennomføres flere typer fysiske arrangementer så lenge forsvarlige smittevernhensyn blir tatt.

På bakgrunn av dette har vi i dag besluttet at det igjen kan gjennomføres fysiske møter/arrangementer i Finansforbundets regi i regioner og bedrifter.

For å sikre oss best mulig har vi lagt følgende forutsetninger til grunn:

  • Ansvaret legges lokalt hos en arrangementsansvarlig
  • FHIs gjeldende retningslinjer følges
  • Kommunale bestemmelser følges og lokal smittesituasjon hensyntas
  • Arrangementene legges til eksterne fasiliteter der tilrettelegging for smittevern er ivaretatt
  • Avbestillingsregler sjekkes slik at arrangementene kan avlyses ved endret situasjon

Usikker fremtid

Vi vet ikke hvor lenge koronasituasjonen vil vare. Bestemmelsene som nå innføres gjelder frem til det blir behov for å endre dem. Dette kan bli langvarig. Vi velger likevel å legge oss på en forsiktig linje for at medlemmer og tillitsvalgte skal kunne møtes fysisk igjen.

Hvis vi alle følger smittevernreglene, så håper vi at dette skal gå bra.