Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

YS/Finansforbundet og Spekter: Enighet om ny hovedavtale

Finansforbundet og YS Spekter har fått gjennomslag for flere viktige krav i forhandlingene om ny hovedavtale.

Først i mål, viktig resultat

– Den nye hovedavtalen tydeliggjør verdien av tillitsvalgtes kompetanse. Den presiserer også at tillitsvalgte skal delta i drøftinger når det gjelder klima- og miljøtiltak, samt innføring og bruk av ny teknologi og digitalisering, sier spesialrådgiver Tor André Sunde i Finansforbundet. Han har representert forbundet i forhandlingene mellom YS og arbeidsgiverforeningen Spekter.

« Dette er den første av årets hovedavtaleforhandlinger. Jeg ser ikke bort fra at det vi har fått gjennomslag for her, vil kunne påvirke resultatene i de senere hovedavtaleforhandlingene med arbeidsgiverne i NHO og Virke, og kanskje også Finans Norge om to år. »

Tor André Sunde, spesialrådgiver i Finansforbundet

De viktigste endringene i hovedavtalen:

  • Vervet som tillitsvalgt gir kompetanse og skal vurderes i videre tjeneste og karriere.
  • Kompetansekartlegging skal oppdateres jevnlig
  • Det er enighet om at lærlingers opplæringsløp skal beskyttes i forbindelse med arbeidskonflikt.
    Innføring og bruk av ny teknologi og digitalisering skal drøftes med tillitsvalgte
  • Tiltak i virksomheten knyttet til klima, natur og miljø for å fremme en bærekraftig utvikling skal drøftes med tillitsvalgte

Last ned:

Hvem gjelder avtalen for?

Finansforbundet har 277 medlemmer i følgende Spekter-bedrifter:

Bedrifter vi har avtale med i Spekter
Innovasjon Norge
Kommunalbanken
Norges Bank
Vertikal Helseassistanse AS

Hva er en hovedavtale?

Hovedavtalen er “grunnmuren” for samarbeidet mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Hovedavtalen har blant annet bestemmelser om samarbeidsformer mellom partene, eksempelvis hvilke saker som skal drøftes, om virksomhetens økonomiske status, lønns- og arbeidsforhold og omlegginger som berører de ansatte m.m.

Lønns- og arbeidsvilkår og sosiale bestemmelser reguleres i en egen avtale.

Spørsmål? Ta kontakt: