YS Karriereveiviser

Lær mer om deg selv og få nye muligheter med YS Karriereveiviser.

Hva er YS Karriereveiviser?

YS Karriereveiviser er et kartleggingsverktøy, hvor du svarer på en rekke spørsmål om deg selv. Til slutt sitter du igjen med en unik profil som forteller deg hvilke styrker du har og hvilke yrker som kan passe for deg.

Fem grunner til at du bør benytte YS Karriereveiviser

  1. Du får kartlagt dine beste egenskaper.
  2. Du får gode begreper for å beskrive deg selv og dine ferdigheter.
  3. Du får et verktøy for å komme deg videre – enten i jobben du har eller hvis du vil bytte jobb.
  4. Du får forslag til yrker som kan passe deg.
  5. Du blir trolig positivt overrasket over deg selv.

Hva er du god på?

Du har sikkert en idé om hva du kan og hvilke yrker som passer best for deg, men visste du at vi ofte har egenskaper vi ikke er klar over? Som medlem av Finansforbundet og YS får du en unik mulighet til å lære mer om deg selv.

Med YS Karriereveiviser kartlegger du personligheten og interessene dine. Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde.

Målet vårt er at du blir enda mer attraktiv på dagens og morgendagens arbeidsmarked, og at du skal stå bedre rustet til å ta gode valg for fremtiden. Det kan handle om å bytte yrke, eller søke nye oppgaver innenfor det yrket og den arbeidsplassen du er på i dag. Mye handler om å sette ord på det du er god på.

Med YS Karriereveiviser ønsker vi å gi medlemmene våre muligheten til å skaffe seg en bedre oversikt over all den erfaringen og kunnskapen yrkeslivet faktisk gir.

Erik KollerudErik Kollerud, YS-leder

Hva er YS?

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er vår hovedorganisasjon. Finansforbundet er ett av 13 partipolitisk uavhengig fagforbund som er tilsluttet YS.