Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Dette må til for å være en god leder

Få tips fra en av vinnerne av «Årets Unge Ledere» og forfatteren bak «Den norske ledelsesmodellen».

Trygve Håkedal er leder for Strategy & Architecture i Storebrand-konsernet.
DET BESTE MED Å LEDE: Trygve Håkedal er leder for Strategy & Architecture i Storebrand-konsernet. – Det beste med å være leder er å få ta ansvar for noe som er større enn det du kan få til på egenhånd, sier han.

Trygve Håkedal, vinner av «Årets Unge Ledere», og June Kristin Lima Bru, forfatteren bak «Den norske ledelsesmodellen», gir deg sine beste ledertips.

Vi er på Storebrand sitt hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. En dresskledd, blid mann tar imot oss. Trygve Håkedal er leder for IT Strategy og Architecture i Storebrand-konsernet, og har ansvaret for 11 teknologistrateger. I 2009 begynte han som teknologiarkitekt for større, strategiske prosjekter i Storebrand. Etter hvert fikk han lederansvar, et ansvar som har økt gradvis opp gjennom årene.

– Det beste med å være leder er å få ta ansvar for noe som er større enn det du kan få til på egenhånd. I en lederrolle får du muligheten til å påvirke og ta del av et større oppdrag. Det andre er det å jobbe sammen med andre. Enheten vår er en forlengelse av det andre vi jobber med i Storebrand, og det gir mye å levere på et større oppdrag. Som leder får du også muligheten til å påvirke retningen til bedriften, og jeg tar ofte del i strategiprosesser, forteller Trygve.

I 2018 gikk han til topps i Assessits kåring, «Årets Unge Ledere», som har vært gjennomført siden 2009. Gjennom et faglig forankret prosjekt med kandidatens læring i fokus, testes, utfordres og evalueres Norges beste unge ledere. Filosofien bak er at man kan teste god ledelse opp mot forskning, og systematisere hva som er viktige og gode lederferdigheter. Hundre ledere deltar hvert år, og må gjennom et hav av tester, oppgaver og presentasjoner.

– Det var veldig gøy, og et skikkelig kick. Jeg hadde absolutt ikke forventet å vinne. Hele prosessen var spennende og lærerik. Før prosessen gjorde jeg mye på instinkt, men gjennom prosessen reflekterte jeg mye, så meg selv utenfra og fant ut hva som er viktig for meg som leder.

En leders viktigste oppgave

For Trygve handler lederskap om to ting:

– Det å lede, hvor du har ansvaret for å sette en retning og være tydelig på hva du skal, og det å jobbe sammen for å nå de satte målsetningene, sier ledertalentet.

– Da må man jobbe med teamet, være aktiv, interessert og deltagende. Jeg mener også det er en leders ansvar å legge til rette for at de man leder har det handlingsrommet de trenger. Jeg har stor tro på tillitsbasert ledelse, hvor man som leder ikke er kontrollerende, men lar de ansatte finne ut hvordan de best løser et oppdrag på en selvstendig måte. Som leder må du også stå for de valgene du tar og gjør, og unngå snarveier. Tenk over hva integritet betyr for deg.

Trygve Håkedal

 • Leder for Strategy & Architecture i Storebrand-konsernet.
 • Har en master i Advanced Computing fra Imperial College i London.
 • Tidligere arbeidserfaring fra blant annet Accenture UK og Goldman Sachs i London.
GJELDER Å STÅ I DET: Det er både innholdsrikt og krevende å være leder, og det tar tid å bli komfortabel i rollen. Det beste tipset Trygve har er å stå i det, og så kommer tryggheten og mestringsfølelsen til slutt.
GJELDER Å STÅ I DET: Det er både innholdsrikt og krevende å være leder, og det tar tid å bli komfortabel i rollen. Det beste tipset Trygve har er å stå i det, og så kommer tryggheten og mestringsfølelsen til slutt.

Hva vi legger i ledelsesbegrepet er ofte varierende, både på individnivå og fra land til land. June Kristin Lima (47) er banksjef for privatmarkedet i Jæren Sparebank, og har over 25 års erfaring som leder. Da hun skulle skrive en artikkel om ledelse for noen år siden, fant hun ingen klar definisjon om den norske ledelsesmodellen. Det ble bakgrunnen for at hun i 2013 forfattet boken «Den norske ledelsesmodellen», gitt ut av organisasjonen LederneI researchen til boken sin, sammenlignet June Kristin blant annet ulike definisjoner av ledelse.

– Én definisjon er at «ledelse er en prosess hvor et individ påvirker en gruppe av individer til å sammen nå et felles mål», eller «ledelse er å oppnå mål gjennom og sammenmedandre mennesker». Det aller viktigste er å tilrettelegge for å jobbe på lag, for å oppnå målsetningen sammen, forteller June Kristin.

Ledere må bry seg

June Kristin er opptatt av holdninger – gode holdninger. En leder må også ta ansvaret man får på alvor, et ansvar som er større enn oppgavene man har som leder, som for eksempel å bidra til et godt arbeidsmiljø.

– Det betyr også ansvar når ansatte oppfører seg ufint mot kolleger eller gjentatte ganger utøver brudd på retningslinjene. Det krever mot å ta tak i disse situasjonene, og mange ledere vegrer seg for det.

Andre viktige egenskaper en leder bør ha er, ifølge June Kristin, å være god på å utøve støtte og oppmuntring. Man må oppriktig bry seg som andre og vise omsorg. Selv synes hun det er viktig å ha en leder hun alltid kan stole på, som stiller opp for henne når hun har det vanskelig og arbeidsdagen er krevende.

– Tillit og åpenhet er bærebjelker for meg. Det tror jeg er essensielt for de aller fleste. Jeg tror også at man ønsker en leder som går foran, og som involverer og inspirerer. At man får mulighet til å være med å bidra og at man opplever å bli verdsatt. At din innsats betyr noe, forteller hun.

LANG LEDERERFARING: June Kristin Lima Bru har over 25 års ledererfaring på topp- og mellomnivå fra ulike bransjer, som salg og service, olje, finans, eiendom og byggebransjen. I dag er hun banksjef for privatmarkedet i Jæren Sparebank.
LANG LEDERERFARING: June Kristin Lima Bru har over 25 års ledererfaring på topp- og mellomnivå fra ulike bransjer, som salg og service, olje, finans, eiendom og byggebransjen. I dag er hun banksjef for privatmarkedet i Jæren Sparebank.

Men den faglige forståelsen og støtten er selvsagt også sentral.

– Jeg tror også det er viktig å være fleksibel, å kunne snu seg raskt rundt og ha evne til å ta raske beslutninger, og alltid jobbe resultatorientert med fokus på stadig bedring. En leder må også være god på samarbeid, og få andre til å samarbeide. En annen viktig faktor er kunnskap og læring; å kunne tilegne seg kunnskap for å forstå og kunne tilstrekkelig av faget, bransjen eller markedet man jobber i. Man må kunne forstå konsekvenser av beslutninger som utøves, forteller June Kristin.

Også Trygve tror enheten hans forventer og setter pris på at han forstår det faglige de jobber med: at de setter pris på at han kan være en god sparringspartner under krevende faglige problemstillinger, gi råd og hjelpe til med å finne gode løsninger.

– Jeg tror også dette med å hjelpe dem å se helheten er viktig, og for vår del å plassere arbeidet vi gjør inn i den større helheten av finanskonsernet Storebrand. Jeg tror også at de jeg leder ønsker og forventer en leder som kan hjelpe til og dra ut essensen av hva som er viktig i en gitt situasjon.

– Jeg har fått høre at jeg har et godt faglig fundament – det tror jeg er viktig for de jeg leder, forteller Trygve.

En god leder…

 • Bærer og tar ansvaret
 • Sparker ikke nedover eller legger skylden på andre, men bidrar, støtter og går foran
 • Involverer de ansatte og jobber sammen for å oppnå et mål
 • Tar beslutninger, initiativ, er resultatorientert og setter litt krevende mål – på en positiv måte
 • Leter og ser etter gode prestasjoner og løfter det frem
 • Vet at det er viktig å ha det kjekt på jobb
 • Korrigerer dårlig oppførsel og gir støtte når feil gjøres
 • Verdsetter alle ansatte og viser det i praksis

Det mest utfordrende ved å være leder

Selv om det er innholdsrikt å være leder, er det samtidig krevende. Ifølge June Kristin er det mye man skal mestre samtidig, sammen med andre. Det er stadig noe å forbedre og jobbe med, både personlig utvikling og utvikling av organisasjonen sammen med andre parter. Når det gjelder den krevende delen, trekker Trygve frem to ting:

– Det første er at det er tidvis mye som skjer, og man føler at tiden ikke alltid strekker til. Det er en krevende del av jobben. Man blir dratt litt i alle retninger, så det kan koke litt. Samtidig ligger det også i rollen å håndtere det. Når noe er krevende og komplekst, synes jeg det er viktig å ikke bare akseptere det, men sette seg ned, belyse situasjonen og se etter muligheter.

Den andre utfordringen Trygve vil trekke frem, er å ta ansvar for det som ikke går bra. Når du ikke målene og ikke innfrir forventninger, er det en leders oppgave å håndtere det. Det kan dessuten ligge mye god læring i noe som ikke går som planlagt.

– Jeg er opptatt av å reflektere rundt det som ikke går så bra, og stille bedre rustet neste gang. Det er viktig å ikke grave seg helt ned.

Du må trene. I en lederrolle gjelder det å stå i det, og så kommer tryggheten og mestringsfølelsen til slutt.

Trygve Håkedal, Head of Strategy & Architecture i Storebrand-konsernet

Skaff deg en mentor

Da Trygve gikk inn i lederstillingen for fem år siden, var alt nytt. Selv om han hadde vært i Storebrand i fire år og kjente bedriften, ble det en helt ny hverdag å skulle lede noen.

– Du utdanner deg ikke til å bli leder. Jeg har ikke gjort det i alle fall. Det er flust av ting som skal gjøres, og som god leder må man evne å navigere. Det tok tid for meg å bli helt komfortabel i rollen, men jeg tror at det å være leder er som alle andre ting i livet: Det krever trening. Ta fotball, for eksempel. Du går ikke på banen og har alle teknikkene inne og presterer 100 prosent fra første stund. Du må trene. I en lederrolle gjelder det å stå i det, og så kommer tryggheten og mestringsfølelsen til slutt. Det er nok det beste tipset jeg har til andre.

Når du i starten opplever utfordringer og problemer, råder Trygve deg til å ha en god dialog med din egen nærmeste leder, snakke med medarbeiderne dine og gjerne ha en mentor som du kan snakke med.

– Det kan være noen på arbeidsplassen din eller noen utenfra, som kan komme med et friskt blikk på ting. Som regel dreier det seg om å snakke gjennom ting og få et annet perspektiv. For min egen del ble denne personen min nærmeste leder, og jeg har aldri vært redd for å drøfte med lederkolleger og gode kolleger jeg stoler på. Jeg tror det er bra å ha en dialog med andre når noe er krevende, i stedet for å forsøke å løse alt på egenhånd.

Han tror også det er viktig å drøfte med de man er leder for, og det ligger ofte stor respekt i det å være autentisk. Det viser bare at heller ikke du sitter med alle svar.

– Jeg tror vi ser en endring i lederskap nå, hvor dette blir mer fremtredende. Det er fint å vise sårbarhet. Jeg er opptatt av godt lederskap, men også det motsatte. Hva kan et dårlig lederskap føre til? Ledelse er viktig, og blir enda viktigere fremover. Vi lever i en verden som er i ganske stor endring, avslutter Trygve Håkedal.

Visste du at Finansforbundet har flere lederkurs gjennom året? Her kan du se hele kurskalenderen.

Tipsliste til andre med et ønske om å være leder

 • Det er viktig å hele tiden fokusere på å få mest mulig ut av lederskapet og gjøre en best mulig jobb der du er
 • Vis engasjement, vær nysgjerrig og forsøk å overgå forventningene som finnes
 • Gå aldri på kompromiss med kvalitet – ikke slipp fra deg noe du ikke er fornøyd med
 • Ha fokus på styrkebasert utvikling, hvor du fokuserer mest på det du er flink til. Vær bevisst på det du ikke er så god på, men nøytraliser det – ikke overfokuser