Riktig god sommer(kontrakt)

Student med sommerjobb? Dette bør du ha i arbeidskontrakten din.

Sommerjobb og kontrakt
NYT SOMMEREN: Skal du jobbe i sommer? Dette skal du ha i kontrakten din.

Hvert år inntar tusenvis av studenter bedrifter over hele landet. Mens andre tar seg en velfortjent ferie i fjell og fjord og fjerne strøk, kobler erfaringssøkende studenter seg på serveren. Fra en forlatt kontorstol, skaffer de seg avgjørende erfaringer og nettverk i en bransje med mange om beinet.

Sommertid

For at sommeren skal bli god også for de som jobber, er det like viktig som solfaktor i Syden å ha en på plass en god kontrakt. Hva burde en kontrakt for midlertidig ansatte inneholde?

Man har krav på skikkelig opplæring, og det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at du som sommeransatt kan utføre den jobben du er satt til.

Endre Skjelbred Refsdal, advokat

– Arbeidsmiljøloven har en fin liste over hva den bør inneholde, som alle arbeidsgivere plikter å følge. Blant annet er arbeidstid og varighet to punkter som er viktige for midlertidig ansatte, sier advokat i Finansforbundet, Endre Skjelbred Refsdal.

Dette skal avtalen din inneholde, ifølge arbeidsmiljøloven.

Med arbeidstid menes hvor mange timer daglig og ukentlig den ansatte skal jobbe, og når i løpet av døgnet arbeidstiden er. Med varighet menes dato for oppstart og dato for når man forventer at jobben er fullført.

Jobb ikke bort sommernatten

Finansforbundets advokat påpeker at det ikke finnes en egen kontrakt for sommeransatte, selv om det er vanlig å ha sommerjobb, men at man skal følge reglene som gjelder midlertidig ansettelse. I tillegg til punktene om arbeidstid og varighet, er en beskrivelse av arbeidet svært viktig.

advokat i Finansforbundet, Endre Skjelbred Refsdal
VIKTIG OG RIKTIG: Advokat Endre Skjelbred Refsdal tipser sommeransatte om rettigheter rundt kontrakt.

– Kontakten skal beskrive hva den sommeransatte skal gjøre, enten det er i form av tittel, stilling eller arbeidskategori, forklarer Endre.

Som sommeransatt har man gjerne lyst til å gjøre et godt inntrykk. Kanskje er det din aller første jobb. Kanskje har du lyst til å fortsette som deltidsansatt utover høsten. Eller kanskje er du i en bransje der det er trangt om plassen og du vil beholde din plass i nåløyet. Da er det lett å være et ja-menneske og bare jobbe litt til… og litt til… og litt til.

– Man har krav på skikkelig opplæring, og det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at du som sommeransatt kan utføre den jobben du er satt til. Det er ikke greit å få oppgaver som er for vanskelige når man selv føler seg fersk og har lite erfaring. Man skal være i stand til å utføre jobben.

Mye å gjøre, mye å føre

I likhet med definert stilling og arbeidsoppgaver, skal også lønn være definert. Både ordinær lønn og eventuelle tillegg – som ved overtid.

– Husk at man har krav på overtidsbetaling når man pålegges å utføre arbeid ut over de alminnelige arbeidstidsbestemmelsene. Som midlertidig ansatt er man mer i et avhengighetsforhold enn som fast ansatt, spesielt i praktikantstillinger, og i vår bransje er det kanskje et visst press til å prestere, påpeker advokaten. Det betyr ikke at man står fritt til å pålegge sommeransatte arbeidsoppgaver som gjør at de blir sittende utover natten uten å få betalt for det.

Husk at man har krav på overtidsbetaling når man pålegges å utføre arbeid ut over de alminnelige arbeidstidsbestemmelsene.

Endre Skjelbred Refsdal, advokat

Kontrakten skal også opplyse om særskilte arbeidstidsordninger, herunder om det praktiseres fleksibel arbeidstid. Dersom overtidstimene skal avspaseres må dette avtales skriftlig. Det er imidlertid viktig å være klar over at overtidstillegget ikke kan avspaseres. Det skal utbetales.

Andre goder

Noe av det beste med en sommerjobb, er selvsagt lønningen. Men man kan også få tilgang til andre goder, som busskort, kantine, parkeringsplass, forsikring og trening.

Les også: Aurora og Niklas skaffet seg verdifull erfaring som sommerinterns i SpareBank 1.

– Det som kan være viktig å påpeke, er at det er en egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven som forbyr diskriminering av midlertidig ansatte. Som utgangspunkt skal du ha direkte tilgang til de samme godene som de andre i bedriften, forteller Endre. Dersom arbeidsgiver skal forskjellsbehandle midlertidig ansatte og faste ansatte, kreves det blant annet «saklig formål».

LIKE RETTIGHETER: Som utgangspunkt skal du ha direkte tilgang til de samme godene som de andre i bedriften når du har sommerjobb.
LIKE RETTIGHETER: Som utgangspunkt skal du ha direkte tilgang til de samme godene som de andre i bedriften når du har sommerjobb.

– Sommeransatte har nok mest forhandlingsrom på lønn fordi andre goder ikke alltid er tilgjengelige. Har man derimot flere tilbud om sommerjobber, er man i en bedre forhandlingsposisjon, sier Endre.

Sommerjobben høster goder

Mange fortsetter i sommerjobben sin ved siden av studiene. Hva gjør man med sommerkontrakten da? Eller hva om man blir bedt om å jobbe en uke eller to ekstra?

– Da er det viktig å få på plass en ny avtale. En tommelfingerregel er at hvis kontrakten ikke spesifiserer at man er midlertidig, så er utgangspunktet at man er fast ansatt.

Selv om de fleste aktørene i økonomi- og finansbransjen stort sett er ryddige, kan det glippe i oppløpet mot sommeren og med påfølgende ferieavvikling. Det er arbeidsgivers plikt å følge loven og det er arbeidsgivers ansvar at kontrakten er på plass.

– Så er det veldig viktig at arbeidstaker leser nøye gjennom, slik at det ikke oppstår misforståelser. Skulle det skje, går man alltid tilbake til arbeidsavtalen og tar utgangspunkt i den. Kontrakten er det avgjørende dokumentet mellom arbeidsgiver og ansatt, sier Endre.

Har du sommerjobb i mer enn en måned, skal signert kontrakt være på plass senest en måned etter at arbeidsforholdet startet. Er sommerjobben kortere enn en måned, skal du ha umiddelbar skriftlig arbeidsavtale ved oppstart.