Bli tillitsvalgt

Finansforbundet søker dyktige tillitsvalgte

Ønsker du å ha en sentral rolle i bedriften du jobber i ?

Er du engasjert, målrettet og ser verdien i å samarbeide med kollegene dine og ledelsen for å skape en best mulig arbeidsplass?

Hvis du i tillegg ønsker å være en ambassadør for Finansforbundet – da er rollen som tillitsvalgt noe for deg! 

Tillitsvalgte er selve fundamentet i fagforeningene og har en viktig rolle i å sikre innflytelse og medbestemmelse for ansatte i arbeidslivet. Som tillitsvalgt skal du blant annet:   

  • ivareta oppgaver knyttet til avtaleverk og medbestemmelse 
  • bidra med veiledning av medlemmer 
  • verve nye medlemmer og ivareta de «gamle» 
  • være et bindeledd mellom ledelse og medlemmene dine 

Å være tillitsvalgt handler om å arbeide til beste for medlemmene.

Det finnes ingen absolutt fasit på hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det og når du skal gjøre det. Dette varierer fra bedrift til bedrift, og avhenger også av hvilken posisjon du har som tillitsvalgt.

Vi i Finansforbundet bidrar med vårt gjennom en grundig opplæring som gir deg god fagkunnskap, rolleforståelse og gode verktøy for å utøve vervet. 

Finansforbundet søker dyktige tillitsvalgte

Vi ønsker deg som vil representere og ivareta våre medlemmer i finans og teknologi og bidra til å utvikle morgendagens arbeidsplasser. Vi kan tilby en omfattende kompetanseheving som hjelper deg å lykkes i vervet.

Ta kontakt!

Kontakt mariann.christensen@finansforbundet.no for mer informasjon om grunnopplæring og hvordan du stiller til valg som tillitsvalgt i bedriften din. 

Leder Kompetanse og Fordel

Mariann Christensen

Leder Kompetanse og Fordel

Var dette nyttig?