Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Digital forretningsforståelse

Forretningsforståelse handler om å skape verdi i en virksomhet for ansatte, eiere, kunder eller andre interessenter. 

Men hva skjer når bedriften og omgivelsene endres grunnet det digitale? Hvordan skal man da forstå hva som påvirker forretningsdriften, og hvilken rolle har du som tillitsvalgt i dette? 

Tarjei Heggersnes (BI), er en av de fremste på dette området i Norge, og han er også forfatteren av boka Digital forretningsforståelse. I denne filmen gir han sine innspill til hvordan det digitale endrer måten å se forretningen på, og hvordan du som tillitsvalgt kan og bør bidra. 

Du kan også se at Tarjei går gjennom alle kapitlene i boken Digital forretningsforståelse på denne YouTube-kanalen https://www.youtube.com/channel/UCuWFQ4GlEMb7sZV7tpR-l0Q  

Var dette nyttig?