Grunnopplæring del 3 - 2021

I år vil del 3 av grunnopplæringen (tidligere kalt UKE 7) gjennomføres digitalt. Dette er ressursiden for kurset, og her vil du finne alt du trenger til dag 1 og 2. Lykke til!

https://vimeo.com/504775382/5f80dffe07

Del 3 av grunnopplæringen er vanligvis en felles samlingsbasert 2 dagers samling for alle nyvalgte tillitsvalgte i Finansforbundet. Her møtes tillitsvalgte fra bank, forsikring, inkasso, tech og andre tilknyttede næringer og sammen lærer vi og deler kunnskap på tvers av bedriftsgrensene.