Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Inntredelsessamtale

Avklar forventningene i samtale med nærmeste leder.

Når du er helt ny som tillitsvalgt eller du velges inn for en ny periode, er det viktig å avklare de forventningene dine medlemmer og kolleger har til deg, og hva de øvrige tillitsvalgte forventer av deg.

Det er også veldig viktig å ha en inntredelsessamtale med din nærmeste leder for å avklare hvordan ditt verv som tillitsvalgt vil påvirke måten du jobber på, kapasiteten din på dine ordinære oppgaver, dine kompetanseutviklingsbehov med mer.

I hovedavtalen § 8-6 (3) mellom Finansforbundet og Finans Norge, fremkommer det tydelig at det er lederen som har ansvar for å ta initiativ til en sånn samtale.

Ikke alle ledere kjenner til dette, og hvis lederen ikke kommer til deg – ta initiativ til samtalen selv.

I avtalene for Virke og Spekter er det ikke spesifikke bestemmelser knyttet til inntredelsessamtale. Dette er ikke til hinder for at du tar initiativ til en slik samtale.

Huskeliste inntredelsessamtale

  • Arbeidsbelastning
  • Avlastningsbehov
  • Kompetanseutvikling
  • Lønnsforhold
  • Sett deg inn i avtaleverk
  • Avklar forventninger

Var dette nyttig?