Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Bedriftsintern opplæring

Her finner du fagressurser du kan bruke i undervisningen i din bedrift.

Tillitsvalgte i Finansforbundet har tilbud om opplæring gjennom sentrale kurs og digitale ressurser.

I hver enkelt bedrift er hovedtillitsvalgte også de opplæringsansvarlige. Dere bidrar med løpende utvikling av kunnskap for deres tillitsvalgte på områder som er spesielt relevante i deres bedrifter.

Her finner du fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift. Klipp og lim og tilpass slik at undervisningen blir akkurat slik du ønsker!

Var dette nyttig?