Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Arbeidsgivers styringsrett

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift. 

Denne presentasjonen gir deg en oversikt over viktige bestemmelser og forhold som har betydning for forståelsen av arbeidsgivers styringsrett. Det er særlig tre forhold som er viktig å ha kjennskap til:

  • Styringsretten er arbeidsgivers rett til å treffe beslutninger som angår den ansattes rettigheter og plikter i ansettelsesforholdet.
  • Styringsretten er begrenset av lov, tariffavtaler og den enkeltes individuelle arbeidsavtale
  • Styringsretten må alltid utøves på et saklig grunnlag

Læringsmål
Når du har vært gjennom denne presentasjonen skal du kunne redegjøre for begrepet arbeidsgivers styringsrett og være i stand til å veilede dine medlemmer i spørsmål som angår den enkeltes individuelle ansettelsesforhold og de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesavtalen.

Kursinnhold og informasjon

1 Fagfilm og 1 film med Berntsen & Lui.

Berntsen & Lui

Manus til presentasjon for OA.

Presentasjon

Oppgaver med læringsveiledning

Var dette nyttig?