Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Arbeidstid (undervisningsmateriell)

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift. 

Døgnets 24 timer deles i to: arbeidstid og fritid. I arbeidstiden står du til arbeidsgivers disposisjon og er underlagt styringsretten. Fritiden står helt og fullt til din disposisjon og derfor er det viktig å skille dette.

Særlig tre forhold er viktig:

  • Skille mellom oppgavestyrt og tidsstyrt arbeid
  • Normalarbeidsdagens lengde og plassering, Sentralavtalens § 5
  • Forholdet mellom overtid, mertid og fleksibel arbeidstid

Læringsmål
Etter denne presentasjonen skal du kunne redegjøre for dilemmaer, utfordringer og det rettslige grunnlaget som regulerer arbeidstiden og hvordan arbeidstiden er regulert i din bedrift.

Kursinnhold og informasjon

1 Fagfilm og 1 film med Berntsen & Lui.

Presentasjon

Oppgaveark

Fasit

Utdrag fra lovverket

Lov og forskriftTariffavtale
Generelle bestemmelserAML kap 10SA kap. II. HA § 7 nr. 4 c) d) og g)
ArbeidstidAML § 10-1SA § 3
Unntak fra arbeidstids- bestemmelseneAML § 10-12SA § 1 nr. 2 og 3
Tariffavtale om annen arbeidstidAML § 10-12, nr. (4)SA § 4
Arbeidstidens lengde og plasseringAML § § 10-2, 10-5SA kap. 2 Felles- erklæring, SA § 3
Normalarbeidsdagens lengdeAML § 10-4SA § 5 nr. 1
OvertidAML § 10-6SA § 11
FleksitidAML § 10-2 nr. (3)SA § 3 nr. 5
Redusert arbeidstidAML § 10-2, 4. leddSA § 3 nr. 2

Var dette nyttig?