Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ferie

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift. 

Våre tillitsvalgte og medlemmer blir ofte opptatt av ferie når sommeren nærmer seg.

I denne presentasjonen får de tillitsvalgte en oversikt over de viktigste bestemmelsene i ferieloven og blir kjent med arbeidsgivers og arbeidstakers plikter i forbindelse med ferieavvikling.

Kursinnhold og informasjon

Presentasjon

Utdrag fra lovverket

Lov og forskriftTariffavtale
Feriefritidens lengdeFerieloven § 5SA § 6 nr. 1-5
Fastsettelse av ferienFerieloven § 6SA § 6 nr. 1 d)
Tiden for ferieFerieloven § 7SA § 6 nr. 1 e)
Overføring av ferieFerieloven § 7 nr. 3SA § 6 nr. 1 f)
Ferieavvikling ved oppsigelse, sykdom mv.Ferieloven §§ 8 og 9
FeriepengerFerieloven §§ 10 og 11SA § 6 nr. 1 c), nr. 2 og nr. 3

Var dette nyttig?