Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønn og lønnsdannelse

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift. 

Denne presentasjonen gir deg en oversikt over temaet lønn og lønnsdannelse. Det er særlig tre ting som er viktig:

  • Den lønnen man blir tilbudt ved ansettelsestidspunktet er utgangspunktet for all senere lønnsutvikling. Blir man plassert lavere enn det som er normalt for stillingens art vil man få et lønnsmessig etterslep det er vanskelig å gjøre noe med.
  • Det er bred enighet om at det er industrien som gjennom sine lønnsforhandlinger fastsetter rammen – årslønnsveksten – for de øvrige forhandlingsområde i privat og offentlig sektor.
  • Det er en lønnsforskjell på 20% mellom kvinner og menn i vårt forhandlingsområde. Det er det på tide å gjøre noe med.

«Arbeidslivet stiller stadig økende krav til arbeidstakernes tilgjengelighet, fleksibilitet og omstillingsevne.»

Dette sitatet er hentet fra vårt politiske program vedtatt på landsmøtet i november 2013. Tilgjengelighet, fleksibilitet og omstillingsevne er tre avgjørende kvaliteter som kjennetegner arbeidstakere i bedrifter som lykkes i de omskiftende tider vi nå er inne i. Norsk finansnæring har medarbeidere som innehar disse kvalitetene, og næringen lykkes. Det er et godt utgangspunkt når vi skal snakke om lønn.

Læringsmål
Gjennom presentasjonen vil du få en oversikt over de forhold som påvirker individuell lønn og lønnsutvikling slik at du kan veilede dine medlemmer i lønnsspørsmål.

Du skal kunne redegjøre for den kollektive lønnsdannelsen, frontfagsmodellen, og hvordan den påvirker det generelle tillegget som gis i vårt forhandlingsområde.

Lønn og likestilling er et fagpolitisk viktig tema og du skal kunne redegjøre for forbundets holdning og arbeid med dette lokalt og sentralt.

Kursinnhold og informasjon

Fagfilm

Fagressurser

I denne seksjonen finner du øvrige fagressurser som kan være nyttig. Avtaleverket er blant annet tilgjengelig som PDF.

Øvrige fagfilmer

Lønnsarbeid – Hvordan arbeide med lønn som tillitsvalgt
Lønn og forhandlinger | En kort film om lønnsdannelse
Lønn på 75 sekunder

Skråblikk fra Youtube

Morsomme videofilmer kan være til inspirasjon for å huske et tema bedre. Nedenfor følger et utvalg av filmer som er hentet fra YouTube.

Lov/ForskriftTariffavtaleFagsider og ressurser
Generelle bestemmelserAML § 4-1 (2)SA kap. 3. HA § 7 nr. 4, e),Fagtema – Lønn
Fagtema – Lokal lønnsvekst
Utbetaling og trekkAML § 14-15HA §§ 32 og 33
LønnsregulativetSA §§ 7 og 8 og lønnstabell vedlagt SA
Lønnsfastsettelse v/ansettelseHA § 14 nr. 3
LønnsutviklingHA § 14 nr. 5 SA kap. 3 Felleserklæringen,
8. avsnitt
LikestillingLikestillingsloven §§ 21, 22 og 27SA kap. 3 Felles erklæring, 7. avsnitt
LønnskompensasjonSA § 5
LønnsansiennitetSA § 9 jfr. § 7
Fungering i høyere stillingSA § 10

Var dette nyttig?