Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Opphør av arbeidsforhold

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift. 

Når arbeidsforhold opphører mot arbeidstakerens vilje er dramatiske ting som foregår. Det har selvfølgelig et rettslig aspekt, men vel så viktig er de emosjonelle kreftene som sette i sving. Det er særlig tre ting det er viktig å huske på som tillitsvalgt:

Du må tenke at den som blir berørt kunne vært din bror eller søster.
Uansett hva grunnlaget for oppsigelsen måtte være har medlemmet ditt krav på din objektive, profesjonelle og engasjerte hjelp
Og glem ikke at en sak har to sider, og at også arbeidsgiver har legitime interesser å ivareta

Læringsmål
Etter å ha gjennomgått denne presentasjonen skal du kunne redegjøre for kravet til saklig grunn, forskjellen på – og virkningen av – oppsigelse som skyldes arbeidstakers og virksomhetens forhold samt arbeidsgivers plikt til drøftinger med den/de berørte.

Kursinnhold og informasjon

Fagfilm

Presentasjon

Sjekkliste

Utdrag fra lovverket

Lov og forskriftTariffavtale
ARBEIDSTAKERS BESLUTNING
FormkravAML § 15-4 nr. (1)HA § 19 nr. 3
Tilbaketrekking av oppsigelseAvtaleloven § 36
Midlertidige arbeidsforholdAML §§ 14-9 nr. (5)
OppsigelsesfristerAML § 15-3HA § 19
ARBEIDSGIVERS OPPSIGELSE /
ARBEIDSTAKERS FORHOLD /
AVSKJED
DrøftingspliktAML § 15-1Se også HA kap. 4, Felleserklæringen 1. avsnitt
OppsigelsesfristerAML § 15-3HA § 19
FormkravAML § 15-4HA § 19 nr. 3
Virkning av formfeilAML § 15-5
Oppsigelsesvern i prøvetidAML § 15-6HA § 18
Krav til saklighetAML § 15-7 (1)
Virkning av usaklig oppsigelseAML § 15-12
Oppsigelsesvern ved sykdomAML § 15-8 og § 4-6
Oppsigelsesvern ved svangerskap mv.AML § 15-9
Oppsigelsesvern ved militærtjeneste mv.AML § 15-10
Retten til å fortsette i stillingenAML § 15-11
Opphør av arbeidsforhold grunnet alderAML § 15-13 a)
AvskjedAML § 15-14
ARBEIDSGIVERS OPPSIGELSE /
VIRKSOMHETENS FORHOLD
DrøftingspliktAML § 15-1 og § 15-2 jfr. kap. 8 og § 7-2 (2) d)HA § 20. Se også; HA § 15A nr. 5 e og § 13 B nr. 3
OppsigelsesfristerAML 15-3HA § 19 og § 20 nr. 2
FormkravAML 15-4HA § 19 nr. 3
Virkninger av formfeilAML § 15-5
Krav til saklighetAML § 15-7, (1) (2) (3)
UtvelgelseHA § 20 nr.3 og nr.4
Virkning av usaklig oppsigelseAML § 15-12
OutsourcingAML § 15-7 nr. (3)
TVISTER OM ARBEIDSFORHOLD
Retten til å kreve forhandlingerAML § 17-3
SøksmålsfristerAML § 17-4

Var dette nyttig?