Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Permisjoner

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift. 

I løpet av arbeidslivet går vi gjennom mange livsfaser som utløser ulike behov for midlertidig fravær fra jobben, over kortere og noen ganger lengre perioder. Dette er hensyntatt gjennom lov- og avtaleverket. I de enkelte bedrifter er det som regel utarbeidet lokale velferdsreglement som supplerer og utfyller de sentrale permisjonsbestemmelsene.

Læringsmål
Etter denne presentasjonen skal du kunne redegjøre for de gjeldende sentrale og lokale permisjonsbestemmelsene og hvordan lønnsforhold og lønnsutvikling er ivaretatt.

Kursinnhold og informasjon

Presentasjon

Oppgaveark

Fasit

Utdrag fra lovverket

Lov/ForskriftTariffavtale
Svangerskap, fødsel og adopsjonAML §§ 12-1 til 12–8
Barns og barnepassers syk- dom. Pleie av pårørende.AML § 12-9, § 12-10
Utdanning/kompetanse- utviklingAML § 12-11SA kap. 5, § 17, 18 og 19, HA § 15A nr. 5 c, nr. 6 a, SA § 11 nr. 7
Militærtjeneste, o entlig verv mv.AML §§ 12-12 og 12–13

Var dette nyttig?