Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Samarbeid i tillitsutvalg

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift. 

Når et nytt tillitsutvalg er valgt, er det viktig å avklare hvordan dere sammen skal sikre en god og effektiv arbeidsform som gjør at dere arbeider til beste for medlemmene og bedriften, og får maksimalt ut av teamets ressurser og kompetanse.

Kursinnhold og informasjon

Fagfilm

Presentasjon

Huskeliste

Eksempler på maldokumenter

Kompetansekartlegging

For å vite hvilken kompetanse de tillitsvalgte innehar eller mangler, kan dere benytte vedlagte skjema for en kartlegging. Fyll inn de tema dere mener er viktig å ha oversikt over.

Skjemaet kan være et egnet utgangspunkt for å snakke om kompetanse generelt, ikke kun faglig og teoretisk.

Var dette nyttig?