Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Seniorpolitikk

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift.

Finansforbundet, Finans Norge, Senter for seniorpolitikk og PROBA samfunnsanalyse har utarbeidet en rapport om seniorer i finans.

I denne forbindelse er det utarbeidet presentasjons- og diskusjonsmateriell til bruk blant tillitsvalgte og medlemmer.

Læringsmål
Målet med kurset er å gjennomgå de viktigste funnene i PROBA samfunnsanalyses rapport og skape diskusjon om seniorpolitikk og seniorpolitiske tiltak i bedriften.

Kursinnhold og informasjon

Rapport

Presentasjon

Oppgaver

Veileder

Veileder fra Senter for seniorpolitikk

Var dette nyttig?