Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Sosiale ytelser

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift.

Finans Norge og Finansforbundet er enige i at velferdshensyn er viktig for den enkeltes trivsel og for et godt miljø på arbeidsplassen og mener at «Bedriftene bør derfor tilstrebe å tilpasse arbeidsforholdene på en slik måte at det tas hensyn til de ansattes ulike livsfaser og helse»

Læringsmål
Etter denne presentasjonen skal du kunne redegjøre for den sosiale profil som er tillagt arbeidsforholdet gjennom lov og avtaleverket samt de holdninger som preger arbeidet med dette i din bedrift.

Kursinnhold og informasjon

Presentasjon

Oppgaveark

Fasit

Utdrag fra lovverket

Lov/forskriftTariffavtale
Generelle bestemmelserFolketrygdloven del 2, 4, 5 og 6SA kap. 4
Lønn under sykdomFolketrygdloven del 4SA § 12 (SA § 6 nr. 2)
Lønn ifm. svangerskaps- kontrollAML § 12-1
Lønn i forbindelse med fødsel og adopsjonFolketrygdloven kapittel 14SA § 13 (SA § 6 nr. 2)
Ammefri med lønn(AML § 12-8)SA § 13 nr. 3
Lønn ved dødsfallSA § 14
Lønn under militærtjenesteSA § 15
PensjonFolketrygdloven del 2, lov om obligatorisk tjenestepensjon,
lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon
SA § 16 (AFP)

Var dette nyttig?