Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Grunnopplæring 2

(Bedriftsintern opplæring)

Hovedtillitsvalgtes ansvar

Som hovedtillitsvalgt og/eller opplæringsansvarlig har du ansvar for bedriftsintern opplæring av nyvalgte tillitsvalgte i bedriften som en del av grunnopplæringen.

Kursinnhold og informasjon

Læringsmål

Etter den bedriftsinterne opplæringen skal de tillitsvalgte ha kunnskap om:

  • lokale tariffavtaler og særavtaler
  • oppbyggingen av tillitsvalgtapparatet i bedriften
  • forventninger fra deg som Hovedtillitsvalgt om hvordan den nye tillitsvalgte skal bidra i bedriften
  • lokalt relevant regelverk som for eksempel Personalhåndboka
  • status for tillitsvalgtsarbeidet i egen bedrift
  • Under finner du en mal i powerpoint som kan brukes i bedriftsintern opplæring.

Pedagogikk og metode

Blandet læring, fra engelsk «Blended Learning», er et begrep som benyttes innenfor utdanning og betegner vanligvis en kombinasjon av flere ulike tilnærminger til læring som e-læring og eksempelvis kurs ledet av en instruktør. Det kan også være ulike kombinasjoner som eksempelvis selvstudier, e-læring og gruppediskusjoner på Teams. Teorien bak blandet læring er at man kombinerer de best egnete metoder i et undervisningsforløp slik at innlæringen blir optimert.

Involver og aktiver
Det grunnleggende prinsippet knyttet til blandet læring er at den lærende i større grad aktiveres og trekkes inn i prosessen i langt større grad enn ved tradisjonell formidlingspedagogikk. Forskning viser at læring best finner sted der den lærende er så aktiv som mulig i de ulike læringsprosesser. I lys av dette er det viktig at du som opplæringsansvarlig legger til rette for aktiv læring. Reduser formidling fra «tavle» til et minimum, lag oppgaver og diskusjonstema som bidrar til at dine tillitsvalgte kan delta aktivt.

Oss tillitsvalgte imellom

Tore Vågsmyr forteller
Ingar´s 5 tips

Var dette nyttig?