Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Grunnopplæring 2

Her finner du undervisningsopplegget som brukes i Grunnopplæring 2 (bedriftsintern opplæring).

Dette er Finansforbundet

Læringsmål
Deltakerne skal få en oversikt over Finansforbundets organisasjon og organisasjonsledd, og hvordan beslutninger fattes hos oss. De skal bli kjent med Finansforbundets merkeplattform – i særdeleshet vår visjon som er å skape Norges mest attraktive arbeidsplasser sammen med arbeidsgiver.


Velkommen til kurs

Læringsmål
Refleksjon fra tiden som tillitsvalgt. Repetisjon om tillitsvalgtes rolle.

Kursinnhold og informasjon


En oversikt over arbeidsretten

Læringsmål
Denne presentasjonen gir deg en oversikt over arbeidsretten. Du skal kunne redegjøre for sentrale deler av arbeidslivets spilleregler, «arbeidsgivers styringsrett» og muligheter og utfordringer som møter deg som tillitsvalgt.

Kursinnhold og informasjon

Arbeidsgivers styringsrett
Berntsen & Lui | Sentralbord

Arbeidsmetodikk

Læringsmål
Deltakerne skal presenteres for en hensiktsmessig metode og tilnærming til utfordringer de møter i hverdagen som tillitsvalgte.

Kursinnhold og informasjon

Arbeidsmetodikk

Forhandlinger

Læringsmål
Deltakerne skal gjøres kjent med grunnleggende begreper innen forhandlingsteori. De skal være kjent med forskjellen på drøfting og forhandling. De skal være kjent med fasene i forhandlinger.

Kursinnhold og informasjon

Forhandlingsteori – En introduksjon
Innlednings- og diskusjonsfasen
Forslag- avslutningsfase

Personvern – GDPR

Læringsmål
De tillitsvalgte skal være kjent med hvordan den nye personvernforordningen påvirker deres arbeid som tillitsvalgte.

De skal vite at det skal finnes rutiner for håndtering av personopplysninger for de tillitsvalgte i bedriften.

De skal kjenne til at Finansforbundet har et personvernombud.

Det vektlegges at det å være medlem av en fagforening er en «særlig kategori personopplysning» som krever ekstra oppmerksomhet fra de tillitsvalgtes side.

Kursinnhold og informasjon

Berntsen vil se mappa si!
En film om personvern


Lønn og lønnsdannelse

Læringsmål
Deltakerne skal være kjent med det norske systemet for lønnsdannelse. De skal være kjent med hvordan de kan påvirke lønnsdrøftelser lokalt, og hvordan de kan coache medlemmer til å få innflytelse på egen lønnsutvikling.

Kursinnhold og informasjon

En kort film om lønnsdannelse
En film om lønnssamtalen


Synlighet og oppslutning

Læringsmål
Deltakerne skal få gode argumenter for hvorfor det er viktig å rekruttere medlemmer til en fagforening. De skal få konkrete tips til hvordan de kan være synlige, verve og bli gode ambassadører for Finansforbundet.

Kursinnhold og informasjon


Skråblikk fra YouTube

Reisepolicy

Gjennom våre handlinger skal vi synliggjøre at vi er bevisst vårt ansvar med å bruke medlemmenes midler på en fornuftig måte. (Revidert 27.10.20)

  • Alle arrangementer i regi av Finansforbundet skal fortrinnsvis legges lokalt/regionalt slik at reiseavstand og reisetid blir redusert.
  • Finansforbundets reisepolicy legger til grunn at det skal benyttes billigst mulig billett så langt det er praktisk mulig. For å oppnå lave priser er det viktig å bestille i god tid.
  • Det kan gjøres unntak dersom formålet med destinasjonen er vesentlig for innholdet i arrangementet eller for å kompensere for store geografiske avstander.

Flybilletter bestilles hos reisebyrået Amex GBT, tlf. 24 00 47 37.

Ansatte og tillitsvalgte i Finansforbundet skal ikke benytte seg av Wizz Air på tjenestereiser eller når de er på oppdrag for forbundet.

Bonusupoeng

I Finansforbundet er det ikke anledning til å benytte bonus opptjent på reiser og opphold betalt av Finansforbundet til private formål.

Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold når du reiser som tillitsvalgt. Hvis du likevel benytter bonuspoeng/fordelene privat, må du melde fra om dette til regnskap@finansforbundet.no. Bonusbruken er skattepliktig og skal innrapporteres.

Var dette nyttig?

Presentasjoner

Oppgaver

Gode tips

Evaluering