Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Hvorfor jobbe med kompetanse?

Du er i en unik posisjon til å påvirke hvordan bedriften arbeider med kompetanse.

Hvorfor er kompetanse viktig?

Forskning viser at med rett kompetanse på rett sted, jobber arbeidstakere effektivt og er motivert. Dette er gunstig (og lønnsomt) på individnivå, bedriftens nivå og samfunnsnivå.

Professor dr oecon Linda Lai ved BI har forsket på kompetanse. Hun definerer kompetanse som følger: kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Man kan som kjent  ha både formell og realkompetanse. Begge former for kompetanse bør verdsettes, men vi ser at det i økende grad er formalkompetanse som verdsettes.

Det er mye som tyder på at vi i framtida må forvente å vedlikeholde og utvikle vår kompetanse gjennom hele yrkeslivet. Det er derfor viktig at vi, sammen med arbeidsgiver, jobber for å legge forholdene til rette både praktisk og økonomisk for «livslang læring».

Når vi som tillitsvalgte jobber for å få kompetente arbeidstakere gjennom et helt yrkesliv – jobber vi samtidig for at arbeidstakeren kan stå lenger i arbeid og være attraktive arbeidstakere gjennom hele yrkeslivet.

Rekruttere eller utvikle

Det er dyrt å rekruttere nyansatte. Noen ganger er det selvfølgelig helt nødvendig. Andre ganger er det like bra, om ikke bedre, å utvikle de man allerede har ansatt.

I finansnæringen har vi i de senere år sett at det skjer et kompetansebytte. Vi må først spørre oss (eller arbeidsgiver) om dette er nødvendig? Kunne man ha fått samme kompetanse ved å utvikle de man har i arbeid per i dag?

Et kompetansebyttet ved nyrekruttering skjer ikke uten risiko. Bedriften får inn riktig kompetanse, men får de rett person?

Proffice utarbeidet i 2011 en rapport om kostnadene ved feilansettelser:

Var dette nyttig?