Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Studier for tillitsvalgte

Vil du bli god på noe nytt, eller enda bedre på det du gjør i dag?

Vi deler ut 250 000 kroner til tillitsvalgte som søker støtte til kompetansehevende utdanning med studiepoeng i 2020.

Husk at du som tillitsvalgt også kan søke stipend på linje med andre medlemmer, noe som gir deg ekstra gode muligheter.

Tips

  • Finn ut hva du vil, gjør grundig research og sjekk ut relevante utdanningsinstitusjoner i god tid
  • Bruk tid og skriv en god søknad – da har du gode muligheter til å få maksimalt ut av medlemskapet ditt

Fremgangsmåte

Søknad om studiestøtte kan fremmes på to måter:

  • Som tillitsvalgt kan du på selvstendig grunnlag søke studiestøtte med utgangspunkt i egne behov og interesser i tillitsvalgtrollen eller som et ledd i din karriereutvikling
  • Den andre metoden er at den hovedtillitsvalgte søker på dine vegne basert på de behovene for kompetanse vedkommende avdekker hos tillitsvalgte i egen bedrift.

Finansforbundet dekker primært utgifter til studieavgift og pensumlitteratur.

Arbeidsgiver må dekke tiden du har fri fra arbeidet (dette avtales i forkant). Du kan også inngå avtale om at arbeidsgiver dekker pensumlitteratur ut over Finansforbundets dekningssum og/eller dekker reisekostnader og overnatting.

Du kan velge studier ved universitet og høgskoler eller nettkurs. Forutsetningen er at studiet gir studiepoeng.

Finansforbundet velger ut kandidater til studiet på bakgrunn av søknadsskjemaet til venstre. Når du får innvilget søknaden må du selv foreta påmelding til studiene på studiestedets nettsider. 

Finansforbundet behandler søknader i stipendutvalget 4 ganger per år.

Faktura betales av den enkelte direkte til studiestedet. Kvittering på betaling av faktura samt ditt kontonummer, oversendes Finansforbundet som utbetaler deg refusjonen så raskt som mulig. Godtgjørelse for innkjøp av pensum (dersom du får dette innvilget) får du også utbetalt etter innsending av kvittering på kjøp.

Vi minner samtidig om de øvrige stipendordningene for medlemmer og tillitsvalgte, både sentralt og lokalt i de geografiske avdelingene. Benytt sjansen til økonomisk støtte for å bli en enda mer attraktiv tillitsvalgt og arbeidstaker!

Søk studiestøtte for tillitsvalgte

  • Dette feltet må fylles ut hvis du er hovedtillitsvalgt og søker støtte på vegne av en annen tillitsvalgt eller kontaktvalgt.
  • Oppgi navn på studiet, studiested og ev. nettadresse med utfyllende informasjon.
  • Beskriv kort hvorfor du bør motta støtte.

Var dette nyttig?