Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Grunnopplæring del 3 – 2021

I år vil del 3 av grunnopplæringen gjennomføres digitalt. Dette er ressurssiden for kurset, og her vil du finne alt du trenger til dag 1 og 2. Lykke til!

Del 3 av grunnopplæringen er vanligvis en felles samlingsbasert 2 dagers samling for alle nyvalgte tillitsvalgte i Finansforbundet. Her møtes tillitsvalgte fra bank, forsikring, inkasso, tech og andre tilknyttede næringer og sammen lærer vi og deler kunnskap på tvers av bedriftsgrensene. 

I år vil del 3 gjennomføres digitalt på Teams, i tillegg vil du på denne ressurssiden ha tilgang til videoer, digitale e-moduler og andre nyttige ressurser som skal gjennomføres som en del av grunnopplæringens del 3. Du bør beregne to dager på å gjennomføre hele kurset.

Lenker til ressurser

Oppgavetekst: Gruppearbeid Lov og avtaleverk

E-modul

Tillitsvalgtes rolle

For å lykkes i rollen som tillitsvalgt er det et par ting det er lurt å tenke på. I denne filmen får du tips om hva dette kan være.

Lov- og avtaleverk

Denne filmen gir deg en kort presentasjon av arbeidsmiljøloven og de tariffavtalene som inneholder de mest sentrale bestemmelsene som angår de ansattes rettigheter.

Synlighet og oppslutning

Det er du som skal vise frem Finansforbundet der du er. Hvordan kan du best bidra til at de som ikke er medlemmer forstår at det er fornuftig å melde seg inn, og at de som er medlemmer, er fornøyde?

Har du spørsmål?

Kontakt oss på epost: kompetanse@finansforbundet.no

Var dette nyttig?