Fortsatt behov for kvinnedag

- Likelønn og flere kvinner i toppledelsen er viktige temaer for oss som jobber i finans, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet.

06. mars 2020

Hun mener vi fortsatt trenger å markere Kvinnedagen for at temaet skal få den offentlige oppmerksomheten det fortjener. Vi må minnes på at vi ennå ikke er i mål. – I Norge er vi generelt gode på likestilling. Og vi er bedre enn i mange andre land. Likevel har vi våre utfordringer som må følges opp kontinuerlig.

– Lønnsgapet mellom kvinner og menn i finans minker altfor sakte. Ferske tall for 2019 viser at forskjellen var 18 %. Vi kan ikke slå oss til ro med dette, sier hun.

– Det positive er at andelen kvinnelige ledere og akademikere øker. Når det er sagt, er det et tankekors at lønnsgapet ikke minsker i takt med en høyere andel kvinnelige ledere i finans.

Bakkemannskap avgjør

I en rapport utarbeidet av CORE – senter for likestillingsforskning – for Finansforbundet slås det fast at de som blir ledere i finans ofte har «bakkemannskap» hjemme. Så lenge mor tar det meste av familiearbeidet, får fars karriere ofte forkjørsrett.

Mannsdominerte forretningsområder kjennetegnes av individuelle resultatmål, tett kundeoppfølging, høy lønn, lange arbeidsdager og muligheter for store bonusutbetalinger. Konkurransen om kundene er individuell og uten back up ved fravær.

Bildet forsterkes av at fedre har anledning å ta foreldrepermisjon når det passer kundene og beholder dermed disse. Mødre flest må ta ut permisjon når barnet kommer og må da gi fra seg kundene. Når de kommer tilbake i arbeid får de ikke nødvendigvis kundene tilbake.

Nytenking må til

– Det sentrale spørsmålet vi må finne ut av er om dette mønsteret holder seg eller om det er tendenser til endring? Hvis ikke, så blir det vanskelig å utjevne lønnsforskjeller og øke kvinnedeltakelsen på alle stillingsnivåer og i alle forretningsområder. Den enkelte bedrift må organisere arbeidet og belønningssystemene på en ny måte, sier Mathisen. Hun utfordrer finansnæringen til å tenke nytt.

– Det handler om å gi kvinner like muligheter fordi det er lønnsomt for bedriften. Samtidig bør finansnæringen bedre sitt omdømme for å tiltrekke seg den beste arbeidskraften fremover.

CORE-rapport: Kan ikke, vil ikke, får ikke?

Finansbransjen risikerer å ikke få de beste, men de som er villige til å ofre familielivet. Det er konklusjonen i en CORE-rapport fra 2019 etter 30 dybdeintervjuer med kvinner og menn som arbeider i ulike forretningsområder innen forretningsbank og forsikring.

Hvorfor når ikke kvinner til topps?
Likelønnsindikatorer

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Sammen med arbeidsgiverne i Finans Norge tar vi pulsen på likestillingssituasjonen i finans, og jobber konkret med tiltak for å utjevne forskjellene.

Slik jobber vi for likelønn i finans