Fraråder økt beskatning i finans

Finansforbundet reagerer sterkt på Senterpartiets og Trygve Slagsvold Vedums forslag om å belaste finansnæringen med en enda større skattebyrde.

Arne Fredrik Håstein
20. november 2019

Frykter at ansatte får regningen

– Vi ser at finansskatten er kommet for å bli, men nivået på skatten bør ikke økes ytterligere, sier nestleder Arne Fredrik Håstein. – Vi er bekymret for at det igjen er de ansatte som blir møtt med krav om kostnadsreduksjoner hvis finansnæringen nok en gang blir pålagt et høyere skattenivå.

– Finansforbundet er enige i argumentet om at innretningen på skatten bør endres og dette jobber vi fortsatt med myndighetene for å oppnå. Det har også Stortinget besluttet, sier han.

– En innretning som endres til en skatt på overskudd, er på linje med det vi tidligere har foreslått og en mer rettferdig løsning for finansnæringen. Samtidig er forutsigbare rammevilkår like viktig for vår næring som andre næringer, og skattenivået kan ikke økes på en slik vilkårlig og plutselig måte, sier Håstein.

Bakgrunn: Sp vil skjerpe skattleggingen for finansnæringen

I Finansavisen i dag kan vi lese at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gir med den ene hånden og tar med den andre når han flytter finansskatt fra distriktssparebanker til «Aker Brygge». I Senterpartiets alternative statsbudsjett fjernes den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosentpoeng i finansnæringen. Samtidig ønsker Sp å heve den ekstraordinære overskuddssatsen i næringen fra 3 til 7 prosentpoeng. Sp vil kutte arbeidsgiveravgiften med 2,1 milliarder og heve overskuddsskatten med 3,3 milliarder kroner.