Fripolisekalkulator

Sjekk verdien av garantien før du bytter til fripolise med investeringsvalg.

10. oktober 2019

Fripolisekalkulator

Bør du bytte eller ikke?

Beregn verdien av garantien i din fripolise (finansportalen.no)

Finansansatte har mye pensjonskapital bundet opp i fripoliser. Vurderer du å bytte til fripolise med investeringsvalg? – Sjekk verdien av garantien først, råder Sven Eide, sjeføkonom og pensjonsekspert i Finansforbundet.

Svein Eide
Sven Eide Sjeføkonom, Finansforbundet

« Du må vite verdien av garantien for å gjøre et informert valg. I dag får du ikke kompensasjon for å gi fra deg rentegarantien, men det kan forandre seg i 2021. »

Eide har oppsummert hva du bør vite om fripoliser og hvilke muligheter du har:

  1. En fripolise er en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen.
  2. Finansansatte har mye pensjonskapital bundet opp i fripoliser. Avkastningen på den kapitalen har mye å si for pensjonen.
  3. Alle fripoliser er i utgangspunktet fripoliser med garanti. Garantien sikrer deg en årlig alderspensjon, basert på en garantert rente. Rentegarantien ligger typisk i området mellom to og fire prosent. Det betyr at din pensjonsbeholdning årlig blir tilført minimum den garanterte renten.
  4. Du kan bytte til fripolise med investeringsvalg. Da kan du velge en høyere aksjeandel, som igjen kan gi deg høyere pensjonsutbetaling. I bytte gir du fra deg rentegarantien. Derfor er det viktig å ha en oppfatning om verdien av garantien for å gjøre et informert valg. Forbrukerrådets fripolisekalkulator gir et anslag på hvor mye  rentegarantien er verdt.
  5. Etter dagens regler har livselskaper ikke anledning til å betale kompensasjon for at kunden gir fra seg rentegarantien. Finanstilsynet forslår nå at det blir innført nye regler som åpner for det i 2021. Hvis garantien i fripolisen har en betydelig verdi kan det derfor være fornuftig å vente med å bytte til investeringsvalg.

Beregn verdien av garantien i din fripolise med Finansportalens fripolisekalkulator

Sven Eide
350 milliarder i fripoliser

Sjeføkonom Sven Eide i Finansforbundet synes det er på tide at Finansdepartementet endrer regelverket for garanterte spareprodukter. – For at fripolisen skal holde tritt med inflasjon og lønnsvekst, må den tilføres meravkastning utover den innebygde rentegarantien, sier han til Finansfokus.

- Våre fripoliser mister verdi hele tiden