Se opptaket på web-tv

8. mars arrangerte vi sammen med Finans Norge frokostmøtet Kvinner i finans - Too good to go.

08. mars 2019

Kvinner i finans tjener

18 %

mindre enn sine mannlige kolleger

Fortsatt flest menn i lederstillinger

4300 menn

2100 kvinner

Program

 • Kl. 08:15
  Velkommen ved konferansier Dag Arne Kristensen
 • Hanne Bjurstrøm, Likestillings-og diskrimineringsombudet
  Finans –fra likestillingsversting til forbilde?
 • Berit Svendsen, Vipps
  Det er verdt det…
 • Anette Wærsten, ODA og Waken AS
  ODA –om viktigheten av en møteplass for å få kvinner opp og frem i IT
 • Tulia Machado-Helland, Storebrand Asset Management
  Lønnsom likestilling: Kvinnekampen flytter seg fra gatene til styrerommene
 • Geir Bergskaug, Sparebanken Sør
  Likestilt arbeidsliv: Erfaringer fra sertifisering av Sparebanken Sør
 • Pål Adrian Hellman, Finansforbundet og Idar Kreutzer, Finans Norge
  Samtale om de ferske likestillingsindikatorene og oppsummering
 • Kl. 09:45
  Seminaret avsluttes

Ting forandrer seg. Debatten. Samfunnet. Arbeidslivet. Tradisjoner. I dag jobber flere bedrifter målrettet med likestilling. Likevel går utviklingen langsomt. Selv om det jobber omtrent like mange kvinner som menn i finans, så har langt flere menn ledende stillinger.

Hva må gjøres for å snu utviklingen? Hva kan vi lære av andre? Har næringen råd til å fortsette slik? Kanskje er det på tide å snu debatten om likestilling fra rettferdighet til å handle om lønnsomhet.

Vi inviterer til en spennende morgen som byr på ny kunnskap, erfaringsdeling og inspirasjon til veien videre. Fordi kvinner trengs for at bedrifter skal lykkes!

Likestillingsindikatorer for finanssektoren 2018

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Finans Norge har publisert utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans. Indikatorene er oppdatert med tall fra 2018.

Sjekk likestillingsindikatorene (finansnorge.no)

Forskjellene i lønn mellom kvinner og menn er større i finansnæringen enn i andre næringer. I motsetning til andre bransjer, har utviklingen i tillegg gått i feil retning.

Slik jobber vi for likelønn i finans

Aktuelt

Kvinner må forhandle annerledes enn menn (finansfokus.no)

Lone Sjursen Kleveland har valgt et yrke der menn tjener 80 prosent mer enn kvinner: – Skummelt. (aftenposten.no)

I denne banken tener kvinner like mykje som menn (nrk.no)

Hvordan er det å være kvinnelig toppleder, hvor skal Vipps videre, hva gjør finansnæringen for å få flere kvinner på toppen og hva bør du studere nå? Berit Svendsen, internasjonal sjef for Vipps, er gjest i denne podcasten fra Finans Norge.