Frykter for arbeidsplasser i distriktene

- Vi er overrasket og skuffet over at Finansdepartementet foreslår en ordning for bankene som skaper ulikheter i bransjen og bidrar til å svekke utlånskapasiteten, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

06. september 2019

Dette vil særlig ramme de regionale og lokale bankene. Disse aktørene spiller en sentral rolle i lokalsamfunnet, blant annet ved å tilby kapital som bidrar til vekst og utvikling over hele landet. Vi har tidligere sett at økte kapitalkrav, sammen med innføringen av finansskatten, resulterer i kostnadskutt i regionbankene.

Pål Adrian Hellman
Pål Adrian Hellman Forbundsleder

« Dette påvirker våre medlemmer direkte og kan lede til færre ansatte og lavere sysselsetting »

Ved å innføre en ekstra systemrisikobuffer på 1,5 prosent, påtvinger myndighetene aktører som allerede i dag er svært solide en ekstra byrde, og på denne måten reduserer bankenes kapasitet til å bidra til økt aktivitet i norsk økonomi.

– Nok en gang viser myndighetene at det er viktigere å regulere finansnæringen, enn å bidra til at næringen får vilkår som stimulerer til å bidra enda mer aktivt i distriktene, mener Hellman.

Høringsfrist 30. september

Vi skal gi våre innspill til departementet i Høring – Tilpasninger i kapitalkravene for banker (regjeringen.no)

Jan Erling Tobiassen
Frykter mindre kapital til næringslivet i distriktene

I vår var det glede i Sparebanken Sør, da den ikke ble definert som systemkritisk, og dermed slapp skjerpede egenkapitalkrav. Nå trues distriktsbankene av høyere egenkapitalkrav. – Målet må være lik konkurranse også mellom små og store banker, sier Jan Erling Tobiassen, hovedtillitsvalgt i Sparebanken Sør til Finansfokus.

Rammer små banker, låntakere og samfunnet