Hvor går skillet mellom arbeidstid og fritid?

En uttalelse fra EFTA-domsstolen kan bidra til å klargjøre skillet mellom arbeidstid og fritid.

07. desember 2017

Konsekvenser

Uttalelsen kan bidra til å klargjøre skillet mellom arbeidstid og fritid for arbeidstakere som pålegges å møte andre steder enn sitt faste eller sedvanlige oppmøtested. Hvilke konsekvenser den får for norske arbeidstakere generelt vil vi kunne si mer om når Høyesterett har avsagt dom i saken.

Som svar på et spørsmål fra norsk Høyesterett ga EFTA-domsstolen nylig en såkalt rådgivende uttalelse i en sak om tolkningen av begrepet «arbeidstid». Saken gjaldt en polititjenestemann ved et lensmannskontor i Sogn og Fjordane. Spørsmålet var om reisene hans utenfor normal arbeidstid, til og fra annet oppmøtested enn vanlig, skulle regnes som arbeidstid.

Hva er arbeidstid?

Tre forutsetninger må være på plass for at noe skal kalles arbeidstid:

  • Sjekkboks ikon
    Arbeidstakeren er i eller på arbeid
  • Sjekkboks ikon
    står til arbeidsgivers disposisjon
  • Sjekkboks ikon
    utfører sine arbeidsoppgaver og plikter

Domstolens konklusjoner

EFTA-domstolen kom til at polititjenestemannens reise til og fra oppdrag utenfor lensmannskontoret var å regne som «arbeidstid». De slo fast at det ikke stilles krav til hvor intensivt arbeidet som utføres på reisen er. Hvor ofte reisene foretas er også uvesentlig så lenge arbeidstakers «faste og sedvanlige» oppmøtested ikke endres.

Maria Østli Advokat i Finansforbundet

« Rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen er ikke rettslig bindende for norske domstoler, men i praksis forholder de seg normalt til svaret »

Hva nå?

Saken er tilbake i norsk Høyesterett, og nå med en EFTA-uttalelse å se til.

Uttalelsen fra EFTA-domstolen kan altså bidra til å klargjøre skillet mellom arbeidstid og fritid for arbeidstakere i Norge som pålegges å møte utenfor sitt vanlige arbeidssted. – Nå venter vi spent på dommen i Høyesterett, sier Østli.

Det er ikke bestemt når saken skal til behandling i Høyesterett. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon når dommen foreligger.

Sjekk også

Arbeidstid er den tiden du står til disposisjon for arbeidsgiver.