Gjennomslag om systemviktige banker

Finansforbundet har fått fullt gjennomslag for sitt syn på at regionale sparebanker ikke defineres som systemviktige.

23. mai 2019

– Vi er svært glade for at Finansdepartementet har falt ned på at det ikke blir noen endringer i kriteriene for identifisering av systemviktige banker, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman. Finansdepartementets beslutning ble kjent i dag.

Dette er i tråd med Finansforbundets høringssvar, hvor vi særlig påpekte at det motsatte ville medføre en konkurranseulempe i forhold til utenlandske aktører og hindre disse bankene å oppfylle sin rolle overfor lokalt næringsliv.

Finansdepartementet støtter Finansforbundets syn i denne saken. Dette gir de regionale sparebankene mulighet til fortsatt å bidra til å videreutvikle næringslivet i sitt område.

Jan Erling Tobiassen
Stor glede i regionbankene

Nå kan de seks store regionsparebankene i Norge slippe jubelen løs: De blir likevel ikke definert som systemviktige. – Jeg føler meg mange kilo lettere, sier hovedtillitsvalgt Jan Erling Tobiassen i Sparebanken Sør til Finansfokus.

Finanstilsynets forslag ville rammet hardt