Vil holde på seniorene

Fersk rapport: Mange verdifulle ansatte i finansnæringen går av med pensjon tidlig. Nå vil partene få seniorene til å jobbe lengre.

Audun Gleinsvik
30. august 2017

Audun Gleinsvik i Proba samfunnsanalyse presenterte rapporten. Foto: Sjur Frimand-Anda

Pensjonering i finans

500 til 1000 personer

per år i årene fremover

Noen hovedfunn:

 • Sjekkboks ikon
  Både HR-ledere og tillitsvalgte oppgir at bedriftene er tjent med at ansatte i gjennomsnitt går av når de blir rundt 66 år
 • Sjekkboks ikon
  Pensjonistene i undersøkelsen hadde i gjennomsnitt gått av ved 64 år
 • Sjekkboks ikon
  Effektiv pensjonsalder er særlig lav i bedrifter som nedbemanner, fordi tidlig avgang hos noen påvirker avgangstidspunktet for andre
 • Sjekkboks ikon
  De fleste seniorene er villige til å lære nytt og å skifte arbeidsoppgaver, men negative til å bytte arbeidssted
 • Sjekkboks ikon
  Lavt lønte og lavt utdannede er minst villige til å omstille seg
 • Sjekkboks ikon
  Mange finansbedrifter har en seniorpolitikk, men karriereplanlegging og etterutdanning benyttes i mindre grad enn i andre næringer

Interne aldersgrenser har økt, seniorer trives og behersker ny teknologi. Likevel går verdifulle ansatte i finansnæringen av med pensjon tidlig, eller forsvinner ut med sluttpakker.

Det viser en ny rapport bestilt av Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk. Rapporten er skrevet av Proba Samfunnsanalyse. Den ble presentert og debattert på frokostseminaret «Senior i finans» i Oslo i dag.

Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk mener ansatte i finansnæringen går av med pensjon for tidlig.

– Bransjen har vært flinke med egen seniorpolitikk. De har økt interne aldersgrenser, og lagt til rette for å være i jobb lenge. Likevel ser vi at avgangsalderen er for lav, og at bruken av sluttpakker ved nedbemanning er høy, sier Østerud.

– Selv med fortsatt sterk nedbemanning, vil finansnæringen i fremtiden ha betydelig behov for nyrekruttering. Dette behovet kan reduseres dersom man lykkes med å øke avgangsalderen i bransjen, sier hun, og legger til at økt avgangsalder gir betydelig verdiskapning.

Pål Adrian Hellman Forbundsleder, Finansforbundet

« Ansatte har også et ansvar for å gjøre seg relevante og øke egen kompetanse. »

– Må tenke nytt
Rapporten viser at flertallet av virksomhetene har innført tiltak som støtter eldre ansatte som ønsker å forlenge karrieren, og de fleste har endret bedriftsintern aldersgrense til 70 år. Likevel er gjennomsnittlig avgangsalder på bare 64 år, noe som er lavere enn i arbeidslivet for øvrig og lavere enn bedriftene og tillitsvalgte selv mener er ideelt, kommer det frem i rapporten.

– Rapporten «Seniorer i finansnæringen» bekrefter at majoriteten av bank og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene. Nå når vi har fått mer fakta på bordet, bør vi også benytte muligheten til å tenke nytt rundt seniorpolitikken, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

De ansatte pensjonerer seg primært fordi de ønsker mer fritid, ifølge rapporten. I tillegg fremskyndes avgangen av nedbemanninger, fremkommer det.

– De ansatte har et ansvar
Leder i Finansforbundet, Pål Adrian Hellman, mener også de ansatte har et ansvar for å gjøre seg relevante og øke egen kompetanse. Tillitsvalgte og personalledelse sier i rapporten at seniorene i noe mindre grad selv tar initiativ til kompetanseheving eller endring av arbeidsoppgaver.

– Det er viktig at virksomhetene setter inn tiltak, men vi og de ansatte må også ta initiativ til kompetansehevingstiltak, og politikk som bidrar til, og belønner de som står i jobb lenge.