Høyesterettsdom med stor betydning

- Det er en full seier for Bente Wigaard, men også en prinsipiell dom, sier advokat Jan Roald Heiberg i Finansforbundet.

Advokat Jan Roald Heiberg, medlem Bente Wigaard i DNB og forbundsleder Pål Adrian Hellman.
17. oktober 2018

Advokat Jan Roald Heiberg, medlem Bente Wigaard og forbundsleder Pål Adrian Hellman. (foto: Sjur Anda, Finansfokus).

Domsslutningen ble kjent torsdag 11. oktober, men først i dag ble premissene for den historiske Høyesterettsdommen kjent. Heiberg er svært tilfreds med både premissene og konklusjonen i dommen.

Advokat Jan Roald Heiberg
Jan Roald Heiberg Advokat i Finansforbundet

« Dommen er prinsipiell, og vil kunne få stor betydning for andre som står i fare for å miste retten til AFP i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. »

– En enstemmig Høyesterett gir oss fullt medhold i vårt juridiske syn på sakens kjerne, nemlig at tap av AFP er et relevant moment i valgrettsvurderingen.

Dommen vil også kunne få konsekvenser utover Wigaards sak. – Det er mange som er omfattet av AFP-ordningen, og en god del av disse kan påberope seg valgrett dersom de blir utsatt for virksomhetsoverdragelse, sier Heiberg.

Viktig for Finansforbundet

Han mener denne saken med all tydelighet viser vår evne og vilje til å bistå et medlem så langt som mulig, og da helt til Høyesterett om nødvendig.

– Det nytter å stå på, også opp mot store og ressurssterke aktører, som DNB, Finans Norge og NHO, sier Heiberg. Som nettopp har ført sin første sak i Høyesterett – og vunnet.

Dette er saken

Bente Wigaards sak har vært en lang prosess over flere år i rettsapparatet som endte i landets høyeste domstol.

Torsdag 11. oktober ble det kjent at Finansforbundet og YS hadde vunnet saken i Høyesterett om valgrett ved virksomhetsoverdragelse på vegne av Bente Wigaard. DNB, NHO og Finans Norge tapte på det sentrale spørsmålet i saken, nemlig om tap av AFP skal kunne gi grunnlag for valgrett.

Retten slår fast at Wigaard fortsatt er ansatt i DNB Næringseiendom og at hun ikke mister retten til AFP. Dermed har Bente sikret sin økonomiske fremtid etter mange år med stor usikkerhet og mange bekymringer.

Råd og hjelp fra advokat

Problemer på jobben? Som medlem får du hjelp av tillitsvalgte og advokater med spesialkompetanse — helt gratis.

Les mer