Innspillsmøte med finansministeren

Vi må sikre inntektsgrunnlaget til den enkelte og kompetanseutvikling for alle. Det fortalte vi finansminister Jan Tore Sanner i et videomøte i går ettermiddag.

06. mai 2020

Foto: Marte Garmann

Finansforbundet og andre aktører i finansnæringen var invitert for å diskutere regjeringens videre arbeid for Norges vei ut av koronakrisen.

– Finansnæringen spiller en helt sentral rolle i norsk økonomi. Det er særlig tydelig nå, både for å gjennomføre krisetiltak, men også for å bidra til fremtidig vekst og sysselsetting, sa forbundsleder Vigdis Mathisen til finansminister Jan Tore Sanner.

Fem ambisjoner
Hun løftet frem noen viktige områder som myndighetene og finansnæringen må prioritere og samarbeide om for å få Norge ut av koronakrisen:

 1. Sikre inntektsgrunnlaget til den enkelte
 2. Bidra til at flest mulig kommer i jobb igjen etter krisen
 3. Sikre kompetanseutvikling for alle
 4. Stimulere til økonomisk vekst som skaper varig sysselsetting
 5. Bruke finansnæringens kompetanse og ressurser til nye vekstmuligheter

Konkrete tiltak
For å styrke vekst og sysselsetting i tiden fremover foreslår vi blant annet å vektlegge kompetanseutvikling, styrke permitteringsytelsene, justere kontantstøtteordningene, sikre gode rammevilkår for finansnæringen, bygge på de ansattes kompetanse og vurdere skattereduksjon for lavinntektsgrupper.

Les hele brevet med våre innspill til departementet (PDF)

Finansministeren takket for det gode samspillet mellom myndighetene og finansnæringen til nå, og sa at dette var et godt grunnlag for det videre arbeidet for å styrke økonomien fremover.

– Jeg opplevde en åpen, interessert og lyttende finansminister, som ser på finansnæringen og jobben vi gjør som veldig viktig. Nå forventer jeg at Regjeringen kommer oss i møte på noen av innspillene og tiltakene vi har foreslått, sier Mathisen.

Deltakere

 • Finansminister Jan Tore Sanner
 • Administrerende direktør Idar Kreutzer, Finans Norge
 • Forbundsleder Vigdis Mathisen, Finansforbundet
 • Administrerende direktør Geir Bergskaug, Sparebanken Sør
 • Konsernsjef Kjerstin Braathen, DNB
 • Administrerende banksjef Jon Håvard Solum, Grong Sparebank
 • Konstituert konsernsjef Liv B. Ulriksen, SpareBank 1 Nord-Norge
 • Konsernsjef Odd Arild Grefstad, Storebrand

I tillegg deltar Ole Morten Geving (Finans Norge), Sven Eide og Dag Arne Kristensen (Finansforbundet), statssekretær Geir Olsen og Kari Olrud Moen fra Finansdepartementet, statssekretær Oluf Ulseth fra statsministerens kontor, samt embetsverk fra relevante departement.

Les mer:

Som medlem i en fagforening har du en stemme direkte til statsministeren

– Fagforeningenes rolle er blitt viktigere i denne krisen. Trygghet er et ord jeg vil fremheve, sier leder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen. Til det får hun kunstnerisk drahjelp.

Kunsten å være norsk