Investerer 10 millioner i fossilfritt fond

Vi er tidlig ute og har investert 10 millioner av medlemmenes penger i et nytt fossilfritt fond.

Bærekraft
21. juni 2017

– Dette er en konkret oppfølging av vårt engasjement om et grønt skifte i finans, og en god investering i fremtidens energiløsninger, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Vi har investert 10 millioner kroner i det fossilfrie fondet Storebrand Global Pluss som ble lansert i april. Det utgjør fem prosent av vår samlede aksjeportefølje. – Det er et stort ansvar å forvalte over 800 millioner kroner på vegne av medlemmene. Som medlem skal du være trygg på at våre investeringsvalg gir sannsynlighet for avkastning over tid, samtidig som vi bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, sier Hellman.

Stor interesse for grønn energi
Investorer som før plasserte pengene i statsobligasjoner og eiendom, søker nå mot grønn energi. Etterspørselen etter grønne investeringsvalg er stor, og det er flere tilbydere av fond med bærekraftig profil. – Vår investeringskomité følger hele tiden med på utviklingen og utelukker ikke flere bærekraftige investeringer senere, sier Hellman.

Går foran
I vårt politiske program lover vi å øke forståelsen for finansnæringens betydning i samfunnet og næringens rolle i det grønne skiftet. Vi mener at ansvarlige og bærekraftige produkter har potensiale til å flytte kapital til investeringer som bringer verden i riktig retning. Det får vi støtte av i PwC-rapporten «Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring – muligheter og ansvar». Rapporten slår blant annet fast at finansnæringen kan spille en viktig rolle på veien mot en grønnere økonomi, og at ansatte i finansnæringen har en unik mulighet til å bidra til at det grønne skiftet skjer raskere ved å gi bærekraftige investeringsråd.

– Ved å oppfordre næringen til å utvikle ansvarlige produkter, og velge grønne investeringer på vegne av våre medlemmer, ønsker vi å gå foran og vise vei, sier Hellman.


Les mer:

Finansfokus: Grønn økonomi må gi avkastning