Just Add Finance: Grønn vekst og bærekraftige forretningsmodeller, del 1

Man 21 September Kl. 11:30 – 12:00
WEBINAR –

Informasjon

Hva er egentlig grønn vekst og bærekraftige forretningsmodeller? Hvordan kan vi bruke våre jobber og selskaper til å sikre velferd og omstille oss til et lavutslippssamfunn? Og hvordan kan DU bidra?

Det er på tide å utfordre myten om at det ikke går å tjene penger samtidig som du bidrar til en bedre verden. Det handler om å jobbe smartere, mer ressurseffektivt og endre holdninger. 

Per Espen Stoknes er psykolog med en Ph.d. i økonomi, TED Global-taler, politiker og direktør for Senteret for Bærekraft og Energi på BI. Han bygger bro mellom miljøbevegelsen, næringslivet og folk flest.

Er mannen genial eller farlig? Les portrettintervju med Per Espen Stoknes i DN Magasin (11.09.20)

Med faglig tyngde og unik formidlingsevne forklarer Per Espen et bærekraftig vekstparadigme som styrker håpet om å få til en helt nødvendig grønn omstilling i både norsk og internasjonal økonomi. 

Når: 21. september kl. 11.30-12.00 

Del 2 av foredraget sendes 29. september kl. 11.30-12 

Varsle meg om neste bærekraft-webinar

Skriv inn e-postadressen din og få varsel samme dag om neste webinar i serien Just Add Finance.