Lønnskalkulator

Herunder DnB

Kjønn

Beregning avhengig av alder

0 kr i gjennomsnittlig avtalt årslønn, samt

0 kr I gjennomsnittlig årlig bonus, provisjon o.l.

Forbehold for kalkulatoren

Vanlig utdanningsnivå er «innbakt» i lønnen for forskjellige stillingskategorier. Kalkulatoren gir ikke grunnlag for å sammenligne forskjellig utdanning i samme stilling.

Fakta om lønn i vår næring

 • Gjennomsnittlig avtalt lønn* i 2014 var kr 516 000,- per år
 • Medianlønnen** ligger rundt lønnstrinn 48, kr 488 763,- per år
 • Gjennomsnittlig bonus og overskuddsdeling var kr 33 600,-. Nivået varierer mye etter type stilling
 • Inklusive overtid og alle tillegg var gjennomsnittlig lønn kr 561 600,-
 • To av tre ansatte rykker opp ett eller flere lønnstrinn i løpet av et år
 • Fra 2010 til 2013 rykket 92,5 % opp ett eller flere trinn
 • I 2001 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 320 592,- per år
 • De som jobber i Oslo fylke tjener mest 
 • Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn, 1 383 mot 386
 • De som er i alderen 40-44 har høyest inntekt

* SSB,  forhandlingsstatistikken, heltidsansatte på regulativlønn
** Det tallet som deler utvalget i to like store grupper ansatte ("folk flest").


Slik fastsettes lønnen din

Lønnen din er en kombinasjon av resultater fra sentrale forhandlinger og lokale tillegg. Det som fastsettes sentralt er forhandlet fram av Finansforbundet og Finans Norge.

Mer om lønn

Dette gjør Finansforbundet for deg

 • Vi forteller om lønnsutvikling og gir deg gode tips til lønnssamtalen. Det gjør deg i stand til å kunne forhandle lønnen og drive karrieren din i riktig retning.
 • Vi sørger for et godt apparat rundt våre medlemmer på arbeidsplassen. Tillitsvalgte i hver bedrift gir tips og råd, forhandler og deltar i utvalg for å sikre god lønn og et godt arbeidsmiljø.
 • Vi forhandler fram avtaler sentralt som gjør at våre medlemmer og ansatte i finansnæringen får bedre lønn og en forutsigbar arbeidshverdag.
 • Som medlem får du også tilgang på karrierecoaching, juridisk bistand og kan delta på en rekke faglige kurs og arrangementer.

Bli medlem nå