Pressemelding:

Finansoppgjøret: Streik avverget

Det blir ikke streik i bank og forsikring etter at Finansforbundet og Finans Norge kom til enighet hos Riksmekleren ved midnatt. – Vi er fornøyd med resultatet, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.  – Vi har fått gjennomslag for flere av våre økonomiske krav og er enige med arbeidsgiverne om å skape en mer fremtidsrettet beregningsmodell for lønnsoppgjørene, sier han. Forbundet fastholder at det må være en jevnere fordeling av verdiskapningen i finans.

 

Fokus på økonomi

  • Det gis et generelt tillegg til alle per 1. mai 2018 på 1 %, minimum kr 4000 per år
  • Ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum 5 måneder skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden
  • Laveste lønnstrinn i finans heves fra kr 286 547 til kr 333 218
  • Lønnsveksten for ansatte i forhandlingsområdet skal være normgivende for ledere og øvrige grupper ansatte i bedriften
  • Lønnsregulativet i finans utvides med 4 trinn på toppen
  • Et partssammensatt utvalg skal drøfte og vurdere den økonomiske forhandlingsmodellen i forhandlingsområdet innen 31.12.18
  • Partene har som intensjon å enes om å fjerne lønnsregulativet i dagens lønnssystem, slik at det oppnås et trinnløst fastlønnssystem, med nedre og øvre satser. Et partssammensatt utvalg skal komme med et forslag senest 31.12.2018
  • De som midlertidig ansettes direkte gjennom bedriften i 3 måneder eller mer skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte
  • Vi har fått med viktige endringer i AFP-vedtektene som sikrer AFP rettighetene for medarbeidere som blir langvarig syke eller er oppsagt grunnet bedriftens forhold.

 

Likelønn og mer anstendige minstelønnssatser

Finansnæringen har lenge vært en versting på likelønn og har behov for å rette opp urettmessige skjevheter. Det er partene enige om.  – Vi er svært fornøyd med at arbeidsgiverne var positive til vårt krav om automatisk lønnsopprykk ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon, sier Pål Adrian Hellman. – Vi håper at dette vil bidra til å rette opp lønnsmessige skjevheter for kvinner og motivere finansfedre til å ta permisjon utover fedrekvoten.

 

Hellman trekker også frem hevingen av det nederste lønnsnivået. – Dette handler om anstendighet i en næring som går så det suser. Vi er på rett vei, sier Hellman.

 

Kontaktperson: Forbundsleder Pål Adrian Hellman, tlf. 938 33 550