Pressemelding

Finansmarkedsmeldingen 2019: Tiden er overmoden for et offentlig utvalg som kan utrede en egen næringspolitikk for finansnæringen.

Finansnæringen – for samfunnet
Finansforbundet har siden høsten 2014 jobbet med å få politisk gehør for å utvikle en egen næringspolitikk for finans. Vi er glade for at flere av våre innspill har blitt hørt underveis, men er skuffet over at årets melding ikke er kommet lenger og er mer konkret. Nå er det på høy tid med et offentlig utvalg som kan utrede «En næringspolitikk for finansnæringen». Ikke først og fremst for å tjene finansnæringen, men for å bidra til at næringen vår utvikler seg og sin rolle i takt med samfunnets behov.

Savner forskning
Vi har ved flere anledninger spilt inn viktigheten av å satse på kunnskap og forskning for næringen. I år som i fjor er ikke forskning på finansnæringen som helhet omtalt. Meldingen viser til eksterne forskningsinstitutter på klimarisiko og forbrukervaner, men omtaler ikke initiativer til forskning på vår sektor som helhet. Dette er synd. Forskning på finansnæringen er særlig viktig for å opprettholde næringens innovasjonskraft og effektivitet.

Bra om bærekraft
Vi mener det er veldig positivt at årets finansmarkedsmelding har et tydelig fokus på klimarisiko, grønn finans og støtter anbefalingene til Klimarisikoutvalget. Finansnæringen vil spille en sentral og nødvendig rolle i en omstilling til en grønnere økonomi. Det er svært viktig at klimarisikoen i finansmarkedene møtes med å bygge kompetanse både blant private aktører og myndighetene. Forbundet har i flere år jobbet for at Finanstilsynet skal inkludere klimarisiko i sitt tilsyn, styrke arbeidet med bærekraftspørsmålene og hvordan tilsynet konstruktivt kan bidra til en bærekraftig utvikling. Vi foreslår at Finansdepartementet ytterligere konkretiserer Finanstilsynets oppgave i dette viktige spørsmålet.

Finansforbundet har 32 000 medlemmer i finans og IT. Forbundet er tilsluttet YS.

Kontaktperson
Forbundsleder Pål Adrian Hellman, tlf. 938 33 550