Pressemelding: Gjennomslag om systemkritiske banker

Finansforbundet har fått fullt gjennomslag for sitt syn på at regionale sparebanker ikke defineres som systemkritiske.  

– Vi er svært glade for at Finansdepartementet har falt ned på at det ikke blir noen endringer i kriteriene for identifisering av systemviktige banker, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.  Finansdepartementets beslutning ble kjent i dag.

 

Dette er i tråd med Finansforbundets høringssvar, hvor vi særlig påpekte at det motsatte ville medføre en konkurranseulempe i forhold til utenlandske aktører og hindre disse bankene å oppfylle sin rolle overfor lokalt næringsliv. 

Finansdepartementet støtter Finansforbundets syn i denne saken. Dette gir de regionale sparebankene mulighet til fortsatt å bidra til å videreutvikle næringslivet i sitt område.

 

Kontaktperson
Forbundsleder Pål Adrian Hellman, tlf. 938 33 550