14 okt

AVLYST Felles tillitsvalgtkonferansen for Vestfold, Buskerud, Telemark og Agder

ons 14 oktober - tor 15 oktober kl. 12:00 - 15:00

Thon Hotel Norge - KRISTIANSAND S
Påmelding er stengt.

Detaljer

Thon Hotel Norge – KRISTIANSAND S Dronningens gate 5, 4610 KRISTIANSAND S
ons 14 oktober 2020 – tor 15 oktober kl. 12:00 – 15:00
Påmeldingsfrist: september 14, 2020

Kontakt

Mai Brit Staurland Strøm mbs@finansforbundet.no 90690365

Informasjon

Å delta på lokal tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Registrering og lunsj fra kl. 11.00 onsdag 14. oktober med konferanse start kl 12.00 – konferansen avsluttes 15. oktober kl 15.00. Dersom du grunnet lang reisevei ikke rekker frem til konferansestart så ta kontakt for ekstra overnatting.


Hovedtema for konferansen:

  • Nytt fra forbundsstyret og status tariff, hovedforhandlingene.
  • Korona situasjon – mot ny normal
    Her vil vi stille spørsmål og ha gode diskusjoner om hva dette betyr for våre medlemmer; ift, kompetanseutvikling? Arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver?
  • Bærekraftsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2019. Resultater og tiltak, med særlig vekt på kompetansetiltak.
  • Slik jobber vi politisk med fokus på nytt politisk program, hvordan jobber vi fremover og status aktuelle politiske saker.
  • Egen samling for hver av regionene

Vi starter konferansen med innlegg og foredrag av Geir Bergskaug adm. direktør i Sparebanken Sør og så avslutter vi konferansen med Ole Petter Hjelle sitt foredrag – «Det digitale dopet»


VIKTIG, VIKTIG: Det blir bestilt rom for overnatting til alle og vi regner med, om ikke annet er oppgitt, at alle overnatter. Vi forventer at alle deltakere er med til konferansens slutt og siste post på programmet er ferdig.

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.