19 okt

AVLYST Tillitsvalgtkonferanse for Rogaland

man 19 oktober - tir 20 oktober kl. 10:00 - 14:30

Sola Strand Hotel - SOLA
Påmelding er stengt.

Detaljer

Sola Strand Hotel – SOLA Axel Lunds veg 27, 4050 SOLA
man 19 oktober 2020 – tir 20 oktober kl. 10:00 – 14:30
Påmeldingsfrist: september 18, 2020

Kontakt

Mai Brit Staurland Strøm mbs@finansforbundet.no 90690365

Informasjon

 

Å delta på lokal tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Vi starter konferansen dag 1 kl.10.00 og avslutter dag 2 kl.14.30

Tema for konferansen:

Nytt fra forbundsstyret
Saker som styret jobber med for tiden med særlig vekt på hva landsmøtet besluttet og hva det betyr fremover. Status tariff, hovedavtaleforhandlingene og tanker for vårens hovedoppgjør, samt status trinnløst lønnssystem.

Korona situasjon – mot ny normal
Her vil vi stille spørsmål og ha gode diskusjoner om hva dette betyr for våre medlemmer; ift, kompetanseutvikling? Arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver?  

Nytt fra juristene 
– Omstillingsprosesser
 – er det noen trender og/eller endringer vi kan se?
Hvordan håndterer vi tillitsvalgte de «mindre» omstillingene som bare skjer og hvordan sikre at vi blir involvert tidlig nok ift. strategiske tiltak som medfører endring av arbeidsoppgaver, arbeidssted o.l.? Hvilke virkemidler har vi hvis vi blir forbigått i og ikke har fått mulighet for å ivareta de ansatte? Hva tenker vi om bruk av sluttpakker?

Tillitsvalgtes rolle; hvordan arbeide og utøve Finansforbundets politiske program i egen bedrift eller i Regionstyret 
Nytt politisk program for 2020-2022 ble vedtatt av landsmøte og gir føringer for hvilke saker som er viktige for medlemmene våre og hvilke holdninger vi tillitsvalgte har til de ulike temaene.
Hvordan kan du som tillitsvalgt i din bedrift eller i Regionstyret bidra til å fremme Finansforbundets/våre saker og tema fra det politiske programmet til det beste for våre medlemmer? 

Ny likestillingslov fra 1.1.20, forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt(ARP) – hva betyr det for oss? 

VIKTIG, VIKTIG:
Det blir bestilt rom for overnatting til alle og vi regner med, om ikke annet er oppgitt, at alle overnatter. Vi forventer at alle deltakere er med til konferansens slutt og siste post på programmet er ferdig.

 

Alle som deltar på kurs og konferanser for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne. I etterkant av kurset/konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.

Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi. Om man kommer i en situasjon hvor en likevel benytter disse fordelene privat, må den enkelte melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat.