07 des

Kurs for ansattvalgte representanter i bedriftens styre – gjennomføres digitalt

Man 07 desember - Tir 08 desember kl. 10:00 - 15:00

WEBINAR
Påmelding er stengt.

Detaljer

Man 07 desember 2020 – Tir 08 desember kl. 10:00 – 15:00
Påmeldingsfrist: Man 30 november 2020

Kontakt

Anne Eva Røste Bjørnstad anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no 41632447

Informasjon

Kurset er for deg som er ansattvalgt representant i bedriftens styre.

Fristen for å melde deg på er 30. november.

Vi minner om at du må være logget inn for å få tilgang til påmelding.

Målet er å heve kompetansen til de ansattvalgte representantene i bedriftens styrende organer på relevante områder.

Kurset skal gi deg kunnskap om styrearbeid i nasjonale og internasjonale styrer. Vi arbeider med forståelsen av rollen som ansattvalgt i bedriftens styre samt begrepene habilitet/inhabilitet, taushetsplikt, styreansvar og regnskapsforståelse. Kurset gir deg en oversikt over hvilken kunnskap du forventes å ha som styremedlem, og hvor og hvordan du skaffer deg denne kunnskapen.

 

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.