01 des

Kurs i omstilling og nedbemanning – gjennomføres digitalt

Tir 01 desember - Ons 02 desember kl. 10.00 - 3:00 pm

WEBINAR -
Påmelding er stengt.

Detaljer

Tir 01 desember 2020 – Ons 02 desember kl. 10.00 – 3:00 pm
Påmeldingsfrist: november 20, 2020

Kontakt

Anne Eva Røste Bjørnstad anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no 41632447

Informasjon

Dette kurset er for tillitsvalgte som ønsker å øke sine kunnskaper i tilknytning til temaet omstilling og nedbemanning.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt innen 20. november dersom du ønsker å bli påmeldt kurset.

Kurset skal bidra til å styrke tillitsvalgtes kompetanse om strategier og prosesser i omstillingsprosesser slik at de blir en konstruktiv bidragsyter for medlemmer og ledelse. Etter kurset skal tillitsvalgte ha kunnskap om når og på hvilken måte de skal involveres i slike prosesser, hva som er deres rolle i prosessene, beskrive hvilke konsekvenser dette vil kunne få for de ansatte, forklare hva som ligger i begrepet arbeidsgivers styringsrett, ha kjennskap til stillingsvernreglene i slike prosesser samt vite hvordan de kan bistå enkeltmedlemmer.

Kurset tar i særlig grad opp tillitsvalgtrollen i en omstillings- og nedbemanningsprosess, herunder de innflytelsesmulighetene for tillitsvalgte som er nedfelt i lov- og avtaleverket. Det legges videre opp til en gjennomgang av arbeidsgivers styringsrett. Kurset omhandler også arbeidstakers stillingsvern i omstillings- og nedbemanningsprosesser, herunder de saksbehandlingsreglene som gjelder ved oppsigelse samt tillitsvalgtes bistand og håndtering av individuelle saker.

Den hovedtillitsvalgte sender sin prioriterte liste til sekretariatet ved aeb@finansforbundet.no innen utgangen av 23. november.

 

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.