01 des

Kurs i omstilling og nedbemanning – gjennomføres digitalt

tir 01 desember - ons 02 desember kl. 10:00 - 15:00

WEBINAR -
Meld på
Dette kurset er bare for medlemmer
Logg inn Bli medlem

Detaljer

tir 01 desember 2020 – ons 02 desember kl. 10:00 – 15:00
Påmeldingsfrist: november 20, 2020

Kontakt

Anne Eva Røste Bjørnstad anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no 41632447

Informasjon

Kurset er for tillitsvalgte som ønsker å øke sine kunnskaper i tilknytning til temaet omstilling og nedbemanning.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt innen 20. november dersom du ønsker å bli påmeldt kurset.

Kurset skal bidra til å styrke tillitsvalgtes kompetanse om strategier og prosesser i omstillingsprosesser slik at de blir en konstruktiv bidragsyter for medlemmer og ledelse. Etter kurset skal tillitsvalgte ha kunnskap om når og på hvilken måte de skal involveres i slike prosesser, hva som er deres rolle i prosessene, beskrive hvilke konsekvenser dette vil kunne få for de ansatte, forklare hva som ligger i begrepet arbeidsgivers styringsrett, ha kjennskap til stillingsvernreglene i slike prosesser samt vite hvordan de kan bistå enkeltmedlemmer.

Kurset tar i særlig grad opp tillitsvalgtrollen i en omstillings- og nedbemanningsprosess, herunder de innflytelsesmulighetene for tillitsvalgte som er nedfelt i lov- og avtaleverket. Det legges videre opp til en gjennomgang av arbeidsgivers styringsrett. Kurset omhandler også arbeidstakers stillingsvern i omstillings- og nedbemanningsprosesser, herunder de saksbehandlingsreglene som gjelder ved oppsigelse samt tillitsvalgtes bistand og håndtering av individuelle saker.

Den hovedtillitsvalgte sender sin prioriterte liste til sekretariatet ved aeb@finansforbundet.no innen utgangen av 23. november.

 

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.
  • Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.
  • Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål.