01 des

Kurs i omstilling og nedbemanning

tir 01 desember - ons 02 desember kl. 10:00 - 15:00

Quality Airport Hotel Gardermoen - GARDERMOEN
Meld på
Dette eventet er bare før medlemer
Logg inn Bli medlem

Detaljer

Quality Airport Hotel Gardermoen – GARDERMOEN Gardermoen Nord, 2060 GARDERMOEN
tir 01 desember 2020 – ons 02 desember kl. 10:00 – 15:00
Påmeldingsfrist: oktober 16, 2020 – Max 20 plasser

Kontakt

Anne Eva Røste Bjørnstad anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no 41632447

Informasjon

Kurset er for tillitsvalgte som ønsker å øke sine kunnskaper i tilknytning til temaet omstilling og nedbemanning.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt innen 16. oktober dersom du ønsker å bli påmeldt kurset.

Kurset skal bidra til å styrke tillitsvalgtes kompetanse om strategier og prosesser i omstillingsprosesser slik at de blir en konstruktiv bidragsyter for medlemmer og ledelse. Etter kurset skal tillitsvalgte ha kunnskap om når og på hvilken måte de skal involveres i slike prosesser, hva som er deres rolle i prosessene, beskrive hvilke konsekvenser dette vil kunne få for de ansatte, forklare hva som ligger i begrepet arbeidsgivers styringsrett, ha kjennskap til stillingsvernreglene i slike prosesser samt vite hvordan de kan bistå enkeltmedlemmer.

Kurset tar i særlig grad opp tillitsvalgtrollen i en omstillings- og nedbemanningsprosess, herunder de innflytelsesmulighetene for tillitsvalgte som er nedfelt i lov- og avtaleverket. Det legges videre opp til en gjennomgang av arbeidsgivers styringsrett. Kurset omhandler også arbeidstakers stillingsvern i omstillings- og nedbemanningsprosesser, herunder de saksbehandlingsreglene som gjelder ved oppsigelse samt tillitsvalgtes bistand og håndtering av individuelle saker.

Kurset arrangeres av Finansforbundets sekretariat, men påmelding sendes til din hovedtillitsvalgt innen 16. oktober.

Den hovedtillitsvalgte sender sin prioriterte liste til sekretariatet ved aeb@finansforbundet.no innen utgangen av 19. oktober.

 

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart.
  • Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.
  • Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi sluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål.