10 nov

Kurs om lønn – gjennomføres digitalt

tir 10 november - ons 11 november kl. 10:00 - 15:00

Meld på
Dette kurset er bare for medlemmer
Logg inn Bli medlem

Detaljer

tir 10 november 2020 – ons 11 november kl. 10:00 – 15:00
Påmeldingsfrist: oktober 30, 2020

Kontakt

Anne Eva Røste Bjørnstad anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no 41632447

Informasjon

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte som har ansvaret for lønnsarbeidet i bedriften, og som deltar i de årlige, lokale lønnsoppgjørene.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt innen 30. oktober dersom du ønsker å bli påmeldt kurset.

Målet med kurset er at de tillitsvalgte skal tilegne seg så god kompetanse på lønn og lønnsdannelse at de kan skape økt forståelse for oppgjørene og den sentrale lønnsdannelsen, og selv bidra til en god lønnsutvikling for medlemmene. Kurset går over to dager. Den første dagen tar vi for oss hele systemet for lønnsdannelse, fra de sentrale lønnsforhandlingene til den individuelle lønnsfastsettelsen. Aktuelle tema er frontfagsmodell, ramme, årslønnsvekst, gliding og overheng med mer. Videre får deltakerne innblikk i ulike lønnssystemer og tips i forbindelse med det lokale lønnsarbeidet, herunder de årlige, lokale lønnsjusteringene.

På den andre dagen gjennomgås regneark og modell for beregning av overheng, glidning og lønnsutvikling for ulike grupper av ansatte i egen bedrift. Kurset avsluttes med en lønnsforhandlingsoppgave som tar utgangspunkt i regnearkmodellen. Det forutsettes grunnleggende kunnskaper i Excel. Det vil bli gjennomgått nødvendige funksjoner i regnearket på slutten av den første dagen for de som ønsker det.

Den hovedtillitsvalgte sender en prioritert liste til sekretariatet ved aeb@finansforbundet.no innen 2. november.

 

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. 
  • Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.
  • Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål.